Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUNGA RAYA DAYANGSURI TEMUSAI LANGSAT PERMAI TUAH INDRAPURA BUANTAN LESTARI KEMUNING MUDA JAYA PURA JATI BARU SUAK MERAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1548 310 381 479 970 833 941 1234 1309 248 8253
  PR 1491 280 375 463 807 788 867 1143 1254 238 7706
  JML 3039 590 756 942 1777 1621 1808 2377 2563 486 15959
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 17 3 2 2 20 12 11 12 16 0 95
  PR 19 1 1 2 15 9 11 10 11 1 80
  JML 36 4 3 4 35 21 22 22 27 1 175
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1566 313 383 481 990 846 952 1246 1325 248 8350
  PR 1511 281 376 465 822 800 878 1153 1265 239 7790
  JML 3077 594 759 946 1812 1646 1830 2399 2590 487 16140
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1166 222 266 406 729 628 721 831 945 159 6073
  PR 1149 225 295 393 636 626 683 812 900 177 5896
  JML 2315 447 561 799 1365 1254 1404 1643 1845 336 11969
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
  JML 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 17 3 2 2 20 12 11 12 16 0 95
  PR 19 1 1 2 15 9 11 10 11 1 80
  JML 36 4 3 4 35 21 22 22 27 1 175
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1184 225 268 408 749 641 732 843 961 159 6170
  PR 1169 226 296 395 651 638 694 822 911 178 5980
  JML 2353 451 564 803 1400 1279 1426 1665 1872 337 12150

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUNGA RAYA DAYANGSURI TEMUSAI LANGSAT PERMAI TUAH INDRAPURA BUANTAN LESTARI KEMUNING MUDA JAYA PURA JATI BARU SUAK MERAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3119 603 783 960 1813 1653 1853 2429 2616 497 16326
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 766 152 219 157 413 373 427 764 743 160 4174
4 Jumlah surat suara digunakan 2353 451 564 803 1400 1279 1426 1665 1872 337 12150
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUNGA RAYA DAYANGSURI TEMUSAI LANGSAT PERMAI TUAH INDRAPURA BUANTAN LESTARI KEMUNING MUDA JAYA PURA JATI BARU SUAK MERAMBAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2330 444 562 790 1395 1269 1419 1663 1829 332 12033
2 Jumlah Suara tidak sah 23 7 2 13 5 10 7 2 43 5 117
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2353 451 564 803 1400 1279 1426 1665 1872 337 12150

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUNGA RAYA DAYANGSURI TEMUSAI LANGSAT PERMAI TUAH INDRAPURA BUANTAN LESTARI KEMUNING MUDA JAYA PURA JATI BARU SUAK MERAMBAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1092 183 177 385 591 603 696 870 727 140 5464
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1238 261 385 405 804 666 723 793 1102 192 6569
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2330 444 562 790 1395 1269 1419 1663 1829 332 12033