Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN PISANG SRI GEMILANG KERANJI GUGUH EMPANG PANDAN RANTAU PANJANG SENGKEMANG BUATAN II BUATAN I TELUK RIMBA KUALA GASIB TASIK SEMINAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1573 201 685 894 399 413 1128 489 213 814 335 7144
  PR 1460 179 658 833 353 368 1080 437 204 674 285 6531
  JML 3033 380 1343 1727 752 781 2208 926 417 1488 620 13675
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 29 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 45
  PR 16 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 33
  JML 45 0 0 0 30 3 0 0 0 0 0 78
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 46 0 5 13 11 0 21 4 2 39 10 151
  PR 45 0 4 15 10 0 19 4 0 28 16 141
  JML 91 0 9 28 21 0 40 8 2 67 26 292
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1648 201 690 907 425 414 1149 493 215 853 418 7413
  PR 1521 179 662 848 378 370 1099 441 204 702 376 6780
  JML 3169 380 1352 1755 803 784 2248 934 419 1555 794 14193
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 744 147 443 652 233 232 603 259 161 416 227 4117
  PR 699 128 447 626 189 207 603 242 155 355 188 3839
  JML 1443 275 890 1278 422 439 1206 501 316 771 415 7956
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 29 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 45
  PR 16 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 33
  JML 45 0 0 0 30 3 0 0 0 0 0 78
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 46 0 5 13 11 0 21 4 2 39 10 151
  PR 45 0 4 15 10 0 19 4 0 28 16 141
  JML 91 0 9 28 21 0 40 8 2 67 26 292
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 819 147 448 665 259 233 624 263 163 455 285 4361
  PR 760 128 451 641 214 209 622 246 155 383 266 4075
  JML 1579 275 899 1306 473 442 1246 509 318 838 551 8436

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN PISANG SRI GEMILANG KERANJI GUGUH EMPANG PANDAN RANTAU PANJANG SENGKEMANG BUATAN II BUATAN I TELUK RIMBA KUALA GASIB TASIK SEMINAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3095 388 1372 1765 773 796 2258 959 425 1521 783 14135
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1515 113 473 459 300 354 1011 450 107 683 232 5697
4 Jumlah surat suara digunakan 1579 275 899 1306 473 442 1246 509 318 838 551 8436
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN PISANG SRI GEMILANG KERANJI GUGUH EMPANG PANDAN RANTAU PANJANG SENGKEMANG BUATAN II BUATAN I TELUK RIMBA KUALA GASIB TASIK SEMINAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1569 273 881 1293 468 420 1243 504 317 829 537 8334
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 18 13 5 22 3 5 1 9 14 102
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1579 275 899 1306 473 442 1246 509 318 838 551 8436

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN PISANG SRI GEMILANG KERANJI GUGUH EMPANG PANDAN RANTAU PANJANG SENGKEMANG BUATAN II BUATAN I TELUK RIMBA KUALA GASIB TASIK SEMINAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 705 126 496 604 282 278 895 384 229 384 263 4646
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 864 147 385 689 186 142 348 120 88 445 274 3688
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1569 273 881 1293 468 420 1243 504 317 829 537 8334