Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASAR LUBUK JAMBI LUAI BANJAR GUNTUNG BUKIT PEDUSUNAN SAIK PEBAUN HULU PEBAUN HILIR KINALI BUKIT KAUMAN AUR DURI SUNGAI MANAU RANTAU SIALANG SEBERANG PANTAI AIR BULUH PANTAI LUBUK RAMO SEBERANG CENGAR KOTO CENGAR SANGAU BANJAR PADANG KASANG KOTO LUBUK JAMBI PULAU BINJAI MUARO TOMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 235 121 419 491 418 265 345 276 335 96 249 325 408 292 1052 583 534 409 426 385 510 241 361 210 8986
  PR 246 131 476 506 386 269 351 306 347 108 251 338 426 270 847 568 532 386 462 420 534 294 321 211 8986
  JML 481 252 895 997 804 534 696 582 682 204 500 663 834 562 1899 1151 1066 795 888 805 1044 535 682 421 17972
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 13
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 12 8 0 1 4 3 0 3 0 0 42
  PR 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 7 10 0 1 3 3 0 5 0 1 41
  JML 0 0 1 6 0 0 0 0 3 1 11 0 0 0 19 18 0 2 7 6 0 8 0 1 83
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 235 121 422 493 418 266 345 276 336 96 256 325 408 292 1065 591 534 420 430 394 510 245 361 210 9049
  PR 246 131 476 510 386 270 351 306 349 109 255 338 426 270 854 578 532 388 465 425 534 299 321 212 9031
  JML 481 252 898 1003 804 536 696 582 685 205 511 663 834 562 1919 1169 1066 808 895 819 1044 544 682 422 18080
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 134 75 214 217 234 169 239 179 210 72 175 188 220 201 684 308 315 263 246 237 270 143 200 129 5322
  PR 147 98 300 248 223 197 273 237 251 81 193 220 276 223 582 307 368 275 316 284 330 193 212 154 5988
  JML 281 173 514 465 457 366 512 416 461 153 368 408 496 424 1266 615 683 538 562 521 600 336 412 283 11310
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 13
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 12 8 0 1 4 3 0 3 0 0 42
  PR 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 7 10 0 1 3 3 0 5 0 1 41
  JML 0 0 1 6 0 0 0 0 3 1 11 0 0 0 19 18 0 2 7 6 0 8 0 1 83
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 134 75 215 219 234 170 239 179 211 72 182 188 220 201 697 316 315 274 250 244 270 147 200 129 5381
  PR 147 98 300 252 223 198 273 237 253 82 197 220 276 223 589 317 368 277 319 289 330 198 212 155 6033
  JML 281 173 515 471 457 368 512 416 464 154 379 408 496 424 1286 633 683 551 569 533 600 345 412 284 11414

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASAR LUBUK JAMBI LUAI BANJAR GUNTUNG BUKIT PEDUSUNAN SAIK PEBAUN HULU PEBAUN HILIR KINALI BUKIT KAUMAN AUR DURI SUNGAI MANAU RANTAU SIALANG SEBERANG PANTAI AIR BULUH PANTAI LUBUK RAMO SEBERANG CENGAR KOTO CENGAR SANGAU BANJAR PADANG KASANG KOTO LUBUK JAMBI PULAU BINJAI MUARO TOMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 491 257 915 1016 822 540 710 597 697 206 506 677 854 576 1938 1176 1094 810 906 825 1064 546 695 431 18349
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 210 84 400 545 365 172 198 181 233 52 127 269 358 152 652 543 411 259 337 291 464 201 283 147 6934
4 Jumlah surat suara digunakan 281 173 515 471 457 368 512 416 464 154 379 408 496 424 1286 633 683 551 569 533 600 345 412 284 11414
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASAR LUBUK JAMBI LUAI BANJAR GUNTUNG BUKIT PEDUSUNAN SAIK PEBAUN HULU PEBAUN HILIR KINALI BUKIT KAUMAN AUR DURI SUNGAI MANAU RANTAU SIALANG SEBERANG PANTAI AIR BULUH PANTAI LUBUK RAMO SEBERANG CENGAR KOTO CENGAR SANGAU BANJAR PADANG KASANG KOTO LUBUK JAMBI PULAU BINJAI MUARO TOMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 173 512 470 456 365 505 414 459 154 377 407 496 421 1276 627 681 548 568 533 593 342 409 283 11347
2 Jumlah Suara tidak sah 3 0 3 1 1 3 7 2 5 0 2 1 0 3 10 6 2 3 1 0 7 3 3 1 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 281 173 515 471 457 368 512 416 464 154 379 408 496 424 1286 633 683 551 569 533 600 345 412 284 11414

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASAR LUBUK JAMBI LUAI BANJAR GUNTUNG BUKIT PEDUSUNAN SAIK PEBAUN HULU PEBAUN HILIR KINALI BUKIT KAUMAN AUR DURI SUNGAI MANAU RANTAU SIALANG SEBERANG PANTAI AIR BULUH PANTAI LUBUK RAMO SEBERANG CENGAR KOTO CENGAR SANGAU BANJAR PADANG KASANG KOTO LUBUK JAMBI PULAU BINJAI MUARO TOMBANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 229 113 345 343 249 245 288 338 328 133 293 270 365 83 503 239 361 314 377 367 386 255 304 192 6920
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 49 60 167 127 207 120 217 76 131 21 84 137 131 338 773 388 320 234 191 166 207 87 105 91 4427
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 173 512 470 456 365 505 414 459 154 377 407 496 421 1276 627 681 548 568 533 593 342 409 283 11347