Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KAMPUNG BARU SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM PULAU KOPUNG SENTAJO PULAU KOMANG SENTAJO GERINGGING JAYA LANGSAT HULU MUARA LANGSAT MARSAWA JALUR PATAH TERATAK AIR HITAM PARIT TERATAK AIR HITAM BERINGIN JAYA MUARO SENTAJO KOTO SENTAJO GERINGING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 811 102 552 664 604 1098 1168 1294 506 404 267 795 802 561 896 10524
  PR 865 106 517 719 573 1077 1141 1243 519 412 243 772 863 556 820 10426
  JML 1676 208 1069 1383 1177 2175 2309 2537 1025 816 510 1567 1665 1117 1716 20950
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 9 0 8 33
  PR 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 3 0 10 25
  JML 9 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 8 12 0 18 58
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 816 102 555 664 604 1098 1168 1299 506 404 267 799 811 561 904 10558
  PR 869 106 518 719 574 1077 1141 1246 519 412 243 776 866 556 830 10452
  JML 1685 208 1073 1383 1178 2175 2309 2545 1025 816 510 1575 1677 1117 1734 21010
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 558 75 318 384 469 851 889 976 299 247 181 544 547 338 642 7318
  PR 659 92 402 443 475 844 862 997 359 275 185 592 571 377 635 7768
  JML 1217 167 720 827 944 1695 1751 1973 658 522 366 1136 1118 715 1277 15086
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 9 0 8 33
  PR 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 3 0 10 25
  JML 9 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 8 12 0 18 58
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 563 75 321 384 469 851 889 981 299 247 181 548 556 338 650 7352
  PR 663 92 402 443 476 844 862 1000 359 275 185 596 574 377 645 7793
  JML 1226 167 723 827 945 1695 1751 1981 658 522 366 1144 1130 715 1295 15145

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KAMPUNG BARU SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM PULAU KOPUNG SENTAJO PULAU KOMANG SENTAJO GERINGGING JAYA LANGSAT HULU MUARA LANGSAT MARSAWA JALUR PATAH TERATAK AIR HITAM PARIT TERATAK AIR HITAM BERINGIN JAYA MUARO SENTAJO KOTO SENTAJO GERINGING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1710 212 1090 1409 1201 2226 2365 2591 1037 818 523 1601 1694 1147 1767 21391
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 484 45 367 582 256 531 614 610 379 296 157 457 564 432 472 6246
4 Jumlah surat suara digunakan 1226 167 723 827 945 1695 1751 1981 658 522 366 1144 1130 715 1295 15145
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KAMPUNG BARU SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM PULAU KOPUNG SENTAJO PULAU KOMANG SENTAJO GERINGGING JAYA LANGSAT HULU MUARA LANGSAT MARSAWA JALUR PATAH TERATAK AIR HITAM PARIT TERATAK AIR HITAM BERINGIN JAYA MUARO SENTAJO KOTO SENTAJO GERINGING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1219 166 722 825 940 1688 1747 1974 653 521 366 1129 1129 709 1290 15078
2 Jumlah Suara tidak sah 7 1 1 2 5 7 4 7 5 1 0 15 1 6 5 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1226 167 723 827 945 1695 1751 1981 658 522 366 1144 1130 715 1295 15145

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KAMPUNG BARU SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM PULAU KOPUNG SENTAJO PULAU KOMANG SENTAJO GERINGGING JAYA LANGSAT HULU MUARA LANGSAT MARSAWA JALUR PATAH TERATAK AIR HITAM PARIT TERATAK AIR HITAM BERINGIN JAYA MUARO SENTAJO KOTO SENTAJO GERINGING BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 826 105 461 568 309 458 637 736 414 361 291 409 790 409 524 7298
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 393 61 261 257 631 1230 1110 1238 239 160 75 720 339 300 766 7780
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1219 166 722 825 940 1688 1747 1974 653 521 366 1129 1129 709 1290 15078