Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih IBUL KAMPUNG BARU IBUL SUNGAI BESAR HILIR MUARATOBEK MUARO TIU MAKMUR MUARA PETAI SETIANG PERHENTIAN SUNGKAI PANGKALAN SUNGAI BESAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 251 427 420 273 162 401 229 406 476 1091 4136
  PR 240 364 379 226 127 318 192 371 391 939 3547
  JML 491 791 799 499 289 719 421 777 867 2030 7683
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 18
  PR 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 8
  JML 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 26
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 9 0 3 0 7 11 6 37
  PR 0 1 0 2 0 0 0 3 3 4 13
  JML 0 2 0 11 0 3 0 10 14 10 50
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 251 428 420 282 162 413 229 413 496 1097 4191
  PR 240 365 379 228 127 324 192 374 396 943 3568
  JML 491 793 799 510 289 737 421 787 892 2040 7759
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 154 286 202 139 110 244 112 278 248 582 2355
  PR 152 231 174 114 90 222 94 274 231 522 2104
  JML 306 517 376 253 200 466 206 552 479 1104 4459
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 18
  PR 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 8
  JML 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 9 0 3 0 7 11 6 37
  PR 0 1 0 2 0 0 0 3 3 4 13
  JML 0 2 0 11 0 3 0 10 14 10 50
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 154 287 202 148 110 256 112 285 268 588 2410
  PR 152 232 174 116 90 228 94 277 236 526 2125
  JML 306 519 376 264 200 484 206 562 504 1114 4535

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara IBUL KAMPUNG BARU IBUL SUNGAI BESAR HILIR MUARATOBEK MUARO TIU MAKMUR MUARA PETAI SETIANG PERHENTIAN SUNGKAI PANGKALAN SUNGAI BESAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 497 788 817 510 295 736 429 746 834 2084 7736
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 191 269 441 246 95 252 223 184 330 970 3201
4 Jumlah surat suara digunakan 306 519 376 264 200 484 206 562 504 1114 4535
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah IBUL KAMPUNG BARU IBUL SUNGAI BESAR HILIR MUARATOBEK MUARO TIU MAKMUR MUARA PETAI SETIANG PERHENTIAN SUNGKAI PANGKALAN SUNGAI BESAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 302 512 376 263 196 481 201 560 501 1106 4498
2 Jumlah Suara tidak sah 4 7 0 1 4 3 5 2 3 8 37
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 306 519 376 264 200 484 206 562 504 1114 4535

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden IBUL KAMPUNG BARU IBUL SUNGAI BESAR HILIR MUARATOBEK MUARO TIU MAKMUR MUARA PETAI SETIANG PERHENTIAN SUNGKAI PANGKALAN SUNGAI BESAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 145 170 109 126 105 154 83 227 248 416 1783
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 157 342 267 137 91 327 118 333 253 690 2715
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 302 512 376 263 196 481 201 560 501 1106 4498