Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DURIAN RAMBUN SUNGAI ULAS SEPANTAI RENAH PASAR MUARA SIAU PULAU RAMAN RANTAU PANJANG RANTAU BIDARO BADAK TEKURUNG AIR LAGO TIARO MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG PERADUN TEMERAS RANTAU MACANG LUBUK BERINGIN LUBUK BIRAH RANTAU BAYUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 97 145 114 281 322 415 78 126 147 199 346 233 217 196 341 149 130 3536
  PR 105 130 113 312 315 404 88 129 154 188 352 229 201 194 288 138 119 3459
  JML 202 275 227 593 637 819 166 255 301 387 698 462 418 390 629 287 249 6995
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 12
  PR 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 16 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 23
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 97 145 114 291 323 416 78 126 147 199 347 233 217 196 341 150 130 3550
  PR 105 130 113 321 316 407 88 129 154 188 352 229 201 194 288 139 119 3473
  JML 202 275 227 612 639 823 166 255 301 387 699 462 418 390 629 289 249 7023
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 83 106 94 207 237 199 58 89 95 165 202 146 171 153 200 72 96 2373
  PR 92 113 93 242 267 209 66 104 109 164 246 152 173 163 203 104 99 2599
  JML 175 219 187 449 504 408 124 193 204 329 448 298 344 316 403 176 195 4972
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 12
  PR 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 16 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 23
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 83 106 94 217 238 200 58 89 95 165 203 146 171 153 200 73 96 2387
  PR 92 113 93 251 268 212 66 104 109 164 246 152 173 163 203 105 99 2613
  JML 175 219 187 468 506 412 124 193 204 329 449 298 344 316 403 178 195 5000

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DURIAN RAMBUN SUNGAI ULAS SEPANTAI RENAH PASAR MUARA SIAU PULAU RAMAN RANTAU PANJANG RANTAU BIDARO BADAK TEKURUNG AIR LAGO TIARO MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG PERADUN TEMERAS RANTAU MACANG LUBUK BERINGIN LUBUK BIRAH RANTAU BAYUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 207 280 232 607 651 835 170 261 308 395 713 472 429 399 642 293 255 7149
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 31 61 45 139 145 423 46 68 104 66 264 174 85 83 239 115 60 2148
4 Jumlah surat suara digunakan 175 219 187 468 506 412 124 193 204 329 449 298 344 316 403 178 195 5000
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DURIAN RAMBUN SUNGAI ULAS SEPANTAI RENAH PASAR MUARA SIAU PULAU RAMAN RANTAU PANJANG RANTAU BIDARO BADAK TEKURUNG AIR LAGO TIARO MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG PERADUN TEMERAS RANTAU MACANG LUBUK BERINGIN LUBUK BIRAH RANTAU BAYUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 169 218 187 467 497 403 121 188 202 325 448 296 343 309 399 177 195 4944
2 Jumlah Suara tidak sah 6 1 0 1 9 9 3 5 2 4 1 2 1 7 4 1 0 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 175 219 187 468 506 412 124 193 204 329 449 298 344 316 403 178 195 5000

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DURIAN RAMBUN SUNGAI ULAS SEPANTAI RENAH PASAR MUARA SIAU PULAU RAMAN RANTAU PANJANG RANTAU BIDARO BADAK TEKURUNG AIR LAGO TIARO MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG PERADUN TEMERAS RANTAU MACANG LUBUK BERINGIN LUBUK BIRAH RANTAU BAYUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 78 32 103 270 305 150 33 80 84 184 144 88 109 121 199 68 55 2103
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 91 186 84 197 192 253 88 108 118 141 304 208 234 188 200 109 140 2841
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 169 218 187 467 497 403 121 188 202 325 448 296 343 309 399 177 195 4944