Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI PINANG BENTENG SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU BUKIT BATU DURIAN LENCAH SERINGAT PALIPAN TIANGKO GELANGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 280 370 916 575 379 341 330 265 373 207 4036
  PR 272 371 930 546 342 318 345 267 326 188 3905
  JML 552 741 1846 1121 721 659 675 532 699 395 7941
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 280 370 916 575 379 341 330 265 373 207 4036
  PR 272 371 930 546 342 318 345 267 326 188 3905
  JML 552 741 1846 1121 721 659 675 532 699 395 7941
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 176 260 558 326 261 277 211 197 263 150 2679
  PR 157 276 619 390 243 292 259 215 255 151 2857
  JML 333 536 1177 716 504 569 470 412 518 301 5536
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 176 260 558 326 261 277 211 197 263 150 2679
  PR 157 276 619 390 243 292 259 215 255 151 2857
  JML 333 536 1177 716 504 569 470 412 518 301 5536

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI PINANG BENTENG SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU BUKIT BATU DURIAN LENCAH SERINGAT PALIPAN TIANGKO GELANGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 563 756 1884 1144 737 673 689 544 713 403 8106
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 230 220 707 428 233 104 219 132 195 102 2570
4 Jumlah surat suara digunakan 333 536 1177 716 504 569 470 412 518 301 5536
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI PINANG BENTENG SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU BUKIT BATU DURIAN LENCAH SERINGAT PALIPAN TIANGKO GELANGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 536 1170 712 498 567 467 407 513 296 5498
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 7 4 6 2 3 5 5 5 38
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 333 536 1177 716 504 569 470 412 518 301 5536

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI PINANG BENTENG SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU BUKIT BATU DURIAN LENCAH SERINGAT PALIPAN TIANGKO GELANGGANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 276 410 881 602 369 453 302 319 340 224 4176
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 56 126 289 110 129 114 165 88 173 72 1322
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 536 1170 712 498 567 467 407 513 296 5498