Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU LIMAU MANIS ULAK MAKAM AIR BATU REJO SARI KOTA RAJA TUNGGUL BULIN MEKAR LIMAU MANIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 765 385 840 458 503 389 531 3871
  PR 766 387 775 407 439 388 355 3517
  JML 1531 772 1615 865 942 777 886 7388
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 765 385 840 458 503 389 531 3871
  PR 766 387 775 407 439 388 355 3517
  JML 1531 772 1615 865 942 777 886 7388
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 554 280 675 336 379 296 287 2807
  PR 608 296 648 340 356 318 238 2804
  JML 1162 576 1323 676 735 614 525 5611
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 554 280 675 336 379 296 287 2807
  PR 608 296 648 340 356 318 238 2804
  JML 1162 576 1323 676 735 614 525 5611

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU LIMAU MANIS ULAK MAKAM AIR BATU REJO SARI KOTA RAJA TUNGGUL BULIN MEKAR LIMAU MANIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1564 788 1654 883 963 789 905 7546
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 402 212 331 207 228 175 380 1935
4 Jumlah surat suara digunakan 1162 576 1323 676 735 614 525 5611
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU LIMAU MANIS ULAK MAKAM AIR BATU REJO SARI KOTA RAJA TUNGGUL BULIN MEKAR LIMAU MANIS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1150 571 1314 674 732 608 522 5571
2 Jumlah Suara tidak sah 12 5 9 2 3 6 3 40
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1162 576 1323 676 735 614 525 5611

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU LIMAU MANIS ULAK MAKAM AIR BATU REJO SARI KOTA RAJA TUNGGUL BULIN MEKAR LIMAU MANIS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 475 284 450 182 162 208 140 1901
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 675 287 864 492 570 400 382 3670
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1150 571 1314 674 732 608 522 5571