Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEKANCING SEKANCING ILIR BERINGIN SANGGUL BARU BUKIT PUNJUNG RANTAU LIMAU KAPAS BARU SUNGAI SAKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 431 523 364 230 311 145 2004
  PR 420 469 343 203 284 134 1853
  JML 851 992 707 433 595 279 3857
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 2 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 431 524 365 230 311 145 2006
  PR 420 470 343 203 284 134 1854
  JML 851 994 708 433 595 279 3860
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 314 369 206 178 201 120 1388
  PR 353 379 187 173 207 121 1420
  JML 667 748 393 351 408 241 2808
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 2 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 314 370 207 178 201 120 1390
  PR 353 380 187 173 207 121 1421
  JML 667 750 394 351 408 241 2811

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEKANCING SEKANCING ILIR BERINGIN SANGGUL BARU BUKIT PUNJUNG RANTAU LIMAU KAPAS BARU SUNGAI SAKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 869 1013 721 443 608 285 3939
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 202 263 327 92 200 44 1128
4 Jumlah surat suara digunakan 667 750 394 351 408 241 2811
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEKANCING SEKANCING ILIR BERINGIN SANGGUL BARU BUKIT PUNJUNG RANTAU LIMAU KAPAS BARU SUNGAI SAKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 660 748 391 349 408 240 2796
2 Jumlah Suara tidak sah 7 2 3 2 0 1 15
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 667 750 394 351 408 241 2811

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEKANCING SEKANCING ILIR BERINGIN SANGGUL BARU BUKIT PUNJUNG RANTAU LIMAU KAPAS BARU SUNGAI SAKAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 311 353 229 101 332 214 1540
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 349 395 162 248 76 26 1256
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 660 748 391 349 408 240 2796