Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KAMPUNG BARU AMPELU MUDO SUKA RAMAI TANJUNG MARWO PULAU SUNGAI PULAI RANTAU KAPAS TUO RANTAU KAPAS MUDO RAMBUTAN MASAM AMPELU JEBAK PASAR MUARA TEMBESI PELAYANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3075 425 1141 768 559 650 416 711 1006 484 796 421 562 11014
  PR 2916 370 1083 766 522 618 408 747 913 468 763 458 516 10548
  JML 5991 795 2224 1534 1081 1268 824 1458 1919 952 1559 879 1078 21562
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 39 0 0 53
  PR 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 19
  JML 12 6 2 0 0 2 2 0 0 0 48 0 0 72
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 36 1 4 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 51
  PR 32 3 3 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 48
  JML 68 4 7 6 3 3 2 0 0 1 4 1 0 99
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3127 428 1146 771 560 652 418 711 1006 485 837 422 562 11125
  PR 2955 377 1087 769 524 621 410 747 913 468 774 458 516 10619
  JML 6082 805 2233 1540 1084 1273 828 1458 1919 953 1611 880 1078 21744
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2123 313 744 596 353 428 281 418 710 369 426 305 367 7433
  PR 2179 308 795 606 425 447 332 478 750 367 382 369 368 7806
  JML 4302 621 1539 1202 778 875 613 896 1460 736 808 674 735 15239
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 27 0 0 37
  PR 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 10
  JML 7 3 2 0 0 2 1 0 0 0 32 0 0 47
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 36 1 4 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 51
  PR 32 3 3 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 48
  JML 68 4 7 6 3 3 2 0 0 1 4 1 0 99
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2172 315 749 599 354 430 283 418 710 370 455 306 367 7528
  PR 2216 313 799 609 427 450 333 478 750 367 389 369 368 7868
  JML 4388 628 1548 1208 781 880 616 896 1460 737 844 675 735 15396

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KAMPUNG BARU AMPELU MUDO SUKA RAMAI TANJUNG MARWO PULAU SUNGAI PULAI RANTAU KAPAS TUO RANTAU KAPAS MUDO RAMBUTAN MASAM AMPELU JEBAK PASAR MUARA TEMBESI PELAYANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6120 812 2271 1568 1104 1295 841 1489 1960 972 1594 898 1102 22026
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1732 184 723 360 323 415 225 593 500 235 750 222 367 6629
4 Jumlah surat suara digunakan 4388 628 1548 1208 781 880 616 896 1460 737 844 675 735 15396
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KAMPUNG BARU AMPELU MUDO SUKA RAMAI TANJUNG MARWO PULAU SUNGAI PULAI RANTAU KAPAS TUO RANTAU KAPAS MUDO RAMBUTAN MASAM AMPELU JEBAK PASAR MUARA TEMBESI PELAYANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4363 628 1544 1198 776 872 613 886 1452 736 839 673 730 15310
2 Jumlah Suara tidak sah 25 0 4 10 5 8 3 10 8 1 5 2 5 86
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4388 628 1548 1208 781 880 616 896 1460 737 844 675 735 15396

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KAMPUNG BARU AMPELU MUDO SUKA RAMAI TANJUNG MARWO PULAU SUNGAI PULAI RANTAU KAPAS TUO RANTAU KAPAS MUDO RAMBUTAN MASAM AMPELU JEBAK PASAR MUARA TEMBESI PELAYANGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2221 239 923 394 385 486 352 467 621 362 294 455 390 7589
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2142 389 621 804 391 386 261 419 831 374 545 218 340 7721
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4363 628 1544 1198 776 872 613 886 1452 736 839 673 730 15310