Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUARA BULIAN MUARA SINGOAN ARO RANTAU PURI SUNGAI BAUNG BAJUBANG LAUT SINGKAWANG TENAM SUNGAI BULUH OLAK RAMBAHAN TERATAI SRIDADI PASAR BARU RENGAS CONDONG PASAR TERUSAN SIMPANG TERUSAN MALAPARI NAPAL SISIK KILANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3333 416 516 612 909 510 457 883 1131 382 566 2328 2115 1142 3354 1093 893 802 258 770 22470
  PR 3365 378 489 634 870 490 390 876 1118 380 497 2425 1997 1115 3116 1048 867 766 260 678 21759
  JML 6698 794 1005 1246 1779 1000 847 1759 2249 762 1063 4753 4112 2257 6470 2141 1760 1568 518 1448 44229
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 3 0 0 0 0 30
  PR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 14
  JML 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 4 0 0 0 0 44
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 10 0 9 0 0 0 0 0 15 0 0 17 12 0 40 0 0 0 0 5 108
  PR 0 0 8 0 0 0 1 0 14 0 0 18 16 0 1 0 0 0 0 2 60
  JML 10 0 17 0 0 0 1 0 29 0 0 35 28 0 41 0 0 0 0 7 168
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 41 0 2 0 0 0 0 5 18 0 0 72 19 3 150 1 13 6 0 11 341
  PR 55 0 0 0 0 0 0 3 23 0 0 58 8 2 122 5 2 4 2 8 292
  JML 96 0 2 0 0 0 0 8 41 0 0 130 27 5 272 6 15 10 2 19 633
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3387 421 532 612 909 510 457 888 1164 382 566 2421 2146 1145 3554 1097 906 808 258 786 22949
  PR 3422 378 498 634 870 490 391 879 1155 380 497 2505 2021 1117 3245 1054 869 770 262 688 22125
  JML 6809 799 1030 1246 1779 1000 848 1767 2319 762 1063 4926 4167 2262 6799 2151 1775 1578 520 1474 45074
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2162 311 356 401 554 370 302 557 768 245 347 1578 1550 767 2402 809 635 432 175 413 15134
  PR 2264 298 397 428 561 344 276 544 768 282 345 1667 1553 785 2282 884 636 428 182 393 15317
  JML 4426 609 753 829 1115 714 578 1101 1536 527 692 3245 3103 1552 4684 1693 1271 860 357 806 30451
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 3 0 0 0 0 30
  PR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 14
  JML 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 4 0 0 0 0 44
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 10 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 15 8 0 39 0 0 0 0 0 87
  PR 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 15 10 0 1 0 0 0 0 1 44
  JML 10 0 7 0 0 0 0 0 25 0 0 30 18 0 40 0 0 0 0 1 131
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 41 0 2 0 0 0 0 5 16 0 0 72 19 3 150 1 13 6 0 11 339
  PR 55 0 0 0 0 0 0 3 17 0 0 58 8 2 122 5 2 4 2 8 286
  JML 96 0 2 0 0 0 0 8 33 0 0 130 27 5 272 6 15 10 2 19 625
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2216 316 366 401 554 370 302 562 796 245 347 1669 1577 770 2601 813 648 438 175 424 15590
  PR 2321 298 402 428 561 344 276 547 798 282 345 1744 1571 787 2411 890 638 432 184 402 15661
  JML 4537 614 768 829 1115 714 578 1109 1594 527 692 3413 3148 1557 5012 1703 1286 870 359 826 31251

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUARA BULIAN MUARA SINGOAN ARO RANTAU PURI SUNGAI BAUNG BAJUBANG LAUT SINGKAWANG TENAM SUNGAI BULUH OLAK RAMBAHAN TERATAI SRIDADI PASAR BARU RENGAS CONDONG PASAR TERUSAN SIMPANG TERUSAN MALAPARI NAPAL SISIK KILANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6843 812 1028 1273 1816 1021 865 1796 2297 778 1085 4855 4202 2306 6611 2187 1798 1602 530 1478 45183
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2301 198 260 444 701 307 287 687 703 251 393 1441 1053 746 1593 484 512 732 171 652 13916
4 Jumlah surat suara digunakan 4537 614 768 829 1115 714 578 1109 1594 527 692 3413 3148 1557 5012 1703 1286 870 359 826 31251
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUARA BULIAN MUARA SINGOAN ARO RANTAU PURI SUNGAI BAUNG BAJUBANG LAUT SINGKAWANG TENAM SUNGAI BULUH OLAK RAMBAHAN TERATAI SRIDADI PASAR BARU RENGAS CONDONG PASAR TERUSAN SIMPANG TERUSAN MALAPARI NAPAL SISIK KILANGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4515 607 764 821 1111 709 573 1103 1584 518 682 3394 3133 1542 4981 1695 1270 867 357 820 31046
2 Jumlah Suara tidak sah 22 7 4 8 4 5 5 6 10 9 10 19 15 15 31 8 16 3 2 6 205
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4537 614 768 829 1115 714 578 1109 1594 527 692 3413 3148 1557 5012 1703 1286 870 359 826 31251

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUARA BULIAN MUARA SINGOAN ARO RANTAU PURI SUNGAI BAUNG BAJUBANG LAUT SINGKAWANG TENAM SUNGAI BULUH OLAK RAMBAHAN TERATAI SRIDADI PASAR BARU RENGAS CONDONG PASAR TERUSAN SIMPANG TERUSAN MALAPARI NAPAL SISIK KILANGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3044 417 452 531 697 532 144 524 681 317 311 2098 1243 902 3128 841 484 697 194 280 17517
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1471 190 312 290 414 177 429 579 903 201 371 1296 1890 640 1853 854 786 170 163 540 13529
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4515 607 764 821 1111 709 573 1103 1584 518 682 3394 3133 1542 4981 1695 1270 867 357 820 31046