Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAJUBANG BUNGKU POMPA AIR LADANG PERIS PENEROKAN PETAJEN BATIN MEKAR JAYA SUNGKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2191 3867 991 1153 2850 794 1315 596 409 14166
  PR 2078 3257 909 1050 2579 791 1260 559 365 12848
  JML 4269 7124 1900 2203 5429 1585 2575 1155 774 27014
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 63 0 0 0 0 0 0 0 64
  PR 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 1 78 0 0 0 0 0 0 0 79
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 15 4 0 2 22 3 2 4 0 52
  PR 12 2 0 1 24 4 0 5 0 48
  JML 27 6 0 3 46 7 2 9 0 100
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 36 215 3 1 15 6 2 2 0 280
  PR 48 128 5 0 18 7 1 0 0 207
  JML 84 343 8 1 33 13 3 2 0 487
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2243 4149 994 1156 2887 803 1319 602 409 14562
  PR 2138 3402 914 1051 2621 802 1261 564 365 13118
  JML 4381 7551 1908 2207 5508 1605 2580 1166 774 27680
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1568 1842 614 866 2150 592 944 515 342 9433
  PR 1645 1519 570 814 2037 599 996 481 324 8985
  JML 3213 3361 1184 1680 4187 1191 1940 996 666 18418
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 63 0 0 0 0 0 0 0 64
  PR 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 1 78 0 0 0 0 0 0 0 79
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 12 4 0 1 18 3 2 2 0 42
  PR 7 2 0 0 21 3 0 4 0 37
  JML 19 6 0 1 39 6 2 6 0 79
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 36 215 3 1 15 6 2 2 0 280
  PR 48 128 4 0 18 7 1 0 0 206
  JML 84 343 7 1 33 13 3 2 0 486
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1617 2124 617 868 2183 601 948 519 342 9819
  PR 1700 1664 574 814 2076 609 997 485 324 9243
  JML 3317 3788 1191 1682 4259 1210 1945 1004 666 19062

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAJUBANG BUNGKU POMPA AIR LADANG PERIS PENEROKAN PETAJEN BATIN MEKAR JAYA SUNGKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4363 7275 1941 2251 5548 1619 2632 1180 791 27600
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 4 5 0 0 0 2 0 0 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1042 3482 750 569 1289 407 687 176 125 8527
4 Jumlah surat suara digunakan 3317 3788 1191 1682 4259 1210 1945 1004 666 19062
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAJUBANG BUNGKU POMPA AIR LADANG PERIS PENEROKAN PETAJEN BATIN MEKAR JAYA SUNGKAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3276 3764 1188 1673 4233 1201 1930 1000 660 18925
2 Jumlah Suara tidak sah 41 24 3 9 26 9 15 4 6 137
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3317 3788 1191 1682 4259 1210 1945 1004 666 19062

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAJUBANG BUNGKU POMPA AIR LADANG PERIS PENEROKAN PETAJEN BATIN MEKAR JAYA SUNGKAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1677 1113 331 328 1120 409 994 358 363 6693
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1599 2651 857 1345 3113 792 936 642 297 12232
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3276 3764 1188 1673 4233 1201 1930 1000 660 18925