Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEBING TINGGI TALANG MAKMUR DATARAN KEMPAS SUNGAIKERUH TELUKPENGKAH KELAGIAN ADI JAYA SUKA DAMAI PURWODADI DELIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3472 1355 553 186 1348 1036 328 604 2031 446 11359
  PR 3192 1245 515 167 1229 940 307 539 1900 399 10433
  JML 6664 2600 1068 353 2577 1976 635 1143 3931 845 21792
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 3 0 1 0 6 0 14
  PR 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 6
  JML 1 2 2 1 5 0 2 1 6 0 20
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 94 9 7 0 26 0 9 2 30 3 180
  PR 65 6 3 0 17 0 2 1 20 1 115
  JML 159 15 10 0 43 0 11 3 50 4 295
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3567 1364 562 187 1377 1036 338 606 2067 449 11553
  PR 3257 1253 518 167 1248 940 310 541 1920 400 10554
  JML 6824 2617 1080 354 2625 1976 648 1147 3987 849 22107
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2262 1055 402 148 942 768 249 443 1446 340 8055
  PR 2066 907 400 149 818 676 231 393 1381 328 7349
  JML 4328 1962 802 297 1760 1444 480 836 2827 668 15404
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 2 1 3 0 1 0 6 0 14
  PR 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 6
  JML 1 2 2 1 5 0 2 1 6 0 20
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 94 9 7 0 26 0 9 2 30 3 180
  PR 65 6 3 0 17 0 2 1 20 1 115
  JML 159 15 10 0 43 0 11 3 50 4 295
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2357 1064 411 149 971 768 259 445 1482 343 8249
  PR 2131 915 403 149 837 676 234 395 1401 329 7470
  JML 4488 1979 814 298 1808 1444 493 840 2883 672 15719

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEBING TINGGI TALANG MAKMUR DATARAN KEMPAS SUNGAIKERUH TELUKPENGKAH KELAGIAN ADI JAYA SUKA DAMAI PURWODADI DELIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6814 2655 1091 361 2627 2019 649 1168 4008 864 22256
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2325 676 277 63 819 575 156 328 1125 192 6536
4 Jumlah surat suara digunakan 4488 1979 814 298 1808 1444 493 840 2883 672 15719
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEBING TINGGI TALANG MAKMUR DATARAN KEMPAS SUNGAIKERUH TELUKPENGKAH KELAGIAN ADI JAYA SUKA DAMAI PURWODADI DELIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4461 1956 808 296 1790 1417 489 837 2862 664 15580
2 Jumlah Suara tidak sah 27 23 6 2 18 27 4 3 21 8 139
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4488 1979 814 298 1808 1444 493 840 2883 672 15719

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEBING TINGGI TALANG MAKMUR DATARAN KEMPAS SUNGAIKERUH TELUKPENGKAH KELAGIAN ADI JAYA SUKA DAMAI PURWODADI DELIMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2767 1289 342 126 1245 617 217 527 1165 312 8607
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1694 667 466 170 545 800 272 310 1697 352 6973
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4461 1956 808 296 1790 1417 489 837 2862 664 15580