Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DUSUN KEBUN LUBUK LAWAS RAWANGKEMPAS SUNGAIPENOBAN RAWAMEDANG LUBUK BERNAI KAMPUNG BARU TANJUNGBOJO SUBAN SRI AGUNG SUNGAIBADAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 662 183 336 644 821 1710 1112 390 2355 1016 267 9496
  PR 632 164 294 580 732 1511 1026 373 2061 927 266 8566
  JML 1294 347 630 1224 1553 3221 2138 763 4416 1943 533 18062
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 3 2 0 4 2 0 12
  PR 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 3 20
  JML 0 0 0 1 0 19 2 0 5 2 3 32
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 17 21 8 36 27 2 14 16 1 143
  PR 0 0 14 9 5 23 31 1 9 18 0 110
  JML 1 0 31 30 13 59 58 3 23 34 1 253
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 663 183 353 666 829 1749 1141 392 2377 1034 268 9655
  PR 632 164 308 589 737 1550 1057 374 2073 945 269 8698
  JML 1295 347 661 1255 1566 3299 2198 766 4450 1979 537 18353
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 470 126 242 426 654 1131 805 285 1691 804 215 6849
  PR 471 109 201 381 580 982 773 270 1436 752 206 6161
  JML 941 235 443 807 1234 2113 1578 555 3127 1556 421 13010
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 3 2 0 4 2 0 12
  PR 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 3 19
  JML 0 0 0 1 0 18 2 0 5 2 3 31
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 17 21 8 36 27 2 14 16 1 143
  PR 0 0 14 9 5 23 31 1 9 18 0 110
  JML 1 0 31 30 13 59 58 3 23 34 1 253
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 471 126 259 448 662 1170 834 287 1712 822 216 7007
  PR 471 109 215 390 585 1020 804 271 1447 770 209 6291
  JML 942 235 474 838 1247 2190 1638 558 3159 1592 425 13298

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DUSUN KEBUN LUBUK LAWAS RAWANGKEMPAS SUNGAIPENOBAN RAWAMEDANG LUBUK BERNAI KAMPUNG BARU TANJUNGBOJO SUBAN SRI AGUNG SUNGAIBADAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1321 347 643 1249 1586 3291 2184 779 4512 1984 544 18440
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 378 112 169 411 339 1101 546 221 1353 392 119 5141
4 Jumlah surat suara digunakan 942 235 474 838 1247 2190 1638 558 3159 1592 425 13298
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DUSUN KEBUN LUBUK LAWAS RAWANGKEMPAS SUNGAIPENOBAN RAWAMEDANG LUBUK BERNAI KAMPUNG BARU TANJUNGBOJO SUBAN SRI AGUNG SUNGAIBADAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 927 231 473 832 1239 2175 1626 556 3133 1574 419 13185
2 Jumlah Suara tidak sah 15 4 1 6 8 15 12 2 26 18 6 113
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 942 235 474 838 1247 2190 1638 558 3159 1592 425 13298

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DUSUN KEBUN LUBUK LAWAS RAWANGKEMPAS SUNGAIPENOBAN RAWAMEDANG LUBUK BERNAI KAMPUNG BARU TANJUNGBOJO SUBAN SRI AGUNG SUNGAIBADAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 491 104 75 117 417 767 538 339 503 616 187 4154
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 436 127 398 715 822 1408 1088 217 2630 958 232 9031
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 927 231 473 832 1239 2175 1626 556 3133 1574 419 13185