Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUBUK KAMBING SUNGAIPAUR TANAHTUMBUH MUARADANAU SUNGAIROTAN CINTA DAMAI LAMPISI RANTAU BENAR PULAUPAUH BUKITBAKAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 794 525 343 239 448 346 979 823 376 216 5089
  PR 754 426 292 226 405 299 884 723 357 197 4563
  JML 1548 951 635 465 853 645 1863 1546 733 413 9652
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 2 1 0 0 0 11 0 0 3 19
  PR 3 1 1 1 0 1 7 0 0 4 18
  JML 5 3 2 1 0 1 18 0 0 7 37
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 796 527 344 239 448 346 990 823 377 219 5109
  PR 757 427 293 227 405 300 891 723 357 201 4581
  JML 1553 954 637 466 853 646 1881 1546 734 420 9690
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 377 310 230 161 260 256 716 482 282 179 3253
  PR 449 255 207 155 231 230 646 421 279 163 3036
  JML 826 565 437 316 491 486 1362 903 561 342 6289
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 2 1 0 0 0 11 0 0 3 19
  PR 3 1 1 1 0 1 7 0 0 4 18
  JML 5 3 2 1 0 1 18 0 0 7 37
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 379 312 231 161 260 256 727 482 283 182 3273
  PR 452 256 208 156 231 231 653 421 279 167 3054
  JML 831 568 439 317 491 487 1380 903 562 349 6327

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUBUK KAMBING SUNGAIPAUR TANAHTUMBUH MUARADANAU SUNGAIROTAN CINTA DAMAI LAMPISI RANTAU BENAR PULAUPAUH BUKITBAKAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1580 971 649 475 871 659 1903 1578 749 422 9857
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 749 403 210 158 380 172 523 675 186 73 3529
4 Jumlah surat suara digunakan 831 568 439 317 491 487 1380 903 562 349 6327
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUBUK KAMBING SUNGAIPAUR TANAHTUMBUH MUARADANAU SUNGAIROTAN CINTA DAMAI LAMPISI RANTAU BENAR PULAUPAUH BUKITBAKAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 814 566 436 312 476 485 1370 887 546 346 6238
2 Jumlah Suara tidak sah 17 2 3 5 15 2 10 16 16 3 89
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 831 568 439 317 491 487 1380 903 562 349 6327

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUBUK KAMBING SUNGAIPAUR TANAHTUMBUH MUARADANAU SUNGAIROTAN CINTA DAMAI LAMPISI RANTAU BENAR PULAUPAUH BUKITBAKAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 378 190 137 99 155 185 516 294 238 89 2281
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 436 376 299 213 321 300 854 593 308 257 3957
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 814 566 436 312 476 485 1370 887 546 346 6238