Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU BADAK SUNGAIMULUK SUNGAIPAPAUH LUBUK SEBONTAN RANTAU BADAK LAMO KEMANG MANIS BUKIT INDAH INTAN JAYA DUSUN MUDO PEMATANG BALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 465 258 237 174 476 428 440 329 1322 218 4347
  PR 399 237 208 163 449 355 387 284 1004 194 3680
  JML 864 495 445 337 925 783 827 613 2326 412 8027
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 1 1 0 0 0 12 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  JML 0 1 0 1 1 0 0 0 16 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 6 0 0 10 4 6 0 50 0 84
  PR 7 4 0 5 10 7 5 0 22 0 60
  JML 15 10 0 5 20 11 11 0 72 0 144
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 473 265 237 175 487 432 446 329 1384 218 4446
  PR 406 241 208 168 459 362 392 284 1030 194 3744
  JML 879 506 445 343 946 794 838 613 2414 412 8190
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 319 201 196 143 334 278 282 246 817 171 2987
  PR 284 177 166 140 319 237 255 210 575 147 2510
  JML 603 378 362 283 653 515 537 456 1392 318 5497
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 1 1 0 0 0 12 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  JML 0 1 0 1 1 0 0 0 16 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 6 0 0 10 4 6 0 50 0 84
  PR 7 4 0 5 10 7 5 0 22 0 60
  JML 15 10 0 5 20 11 11 0 72 0 144
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 327 208 196 144 345 282 288 246 879 171 3086
  PR 291 181 166 145 329 244 260 210 601 147 2574
  JML 618 389 362 289 674 526 548 456 1480 318 5660

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU BADAK SUNGAIMULUK SUNGAIPAPAUH LUBUK SEBONTAN RANTAU BADAK LAMO KEMANG MANIS BUKIT INDAH INTAN JAYA DUSUN MUDO PEMATANG BALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 882 506 454 289 944 800 845 626 2376 421 8143
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 264 117 92 0 270 274 297 170 895 103 2482
4 Jumlah surat suara digunakan 618 389 362 289 674 526 548 456 1480 318 5660
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU BADAK SUNGAIMULUK SUNGAIPAPAUH LUBUK SEBONTAN RANTAU BADAK LAMO KEMANG MANIS BUKIT INDAH INTAN JAYA DUSUN MUDO PEMATANG BALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 610 385 356 287 661 523 544 455 1459 317 5597
2 Jumlah Suara tidak sah 8 4 6 2 13 3 4 1 21 1 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 618 389 362 289 674 526 548 456 1480 318 5660

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU BADAK SUNGAIMULUK SUNGAIPAPAUH LUBUK SEBONTAN RANTAU BADAK LAMO KEMANG MANIS BUKIT INDAH INTAN JAYA DUSUN MUDO PEMATANG BALAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 190 154 90 115 290 245 249 215 612 74 2234
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 420 231 266 172 371 278 295 240 847 243 3363
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 610 385 356 287 661 523 544 455 1459 317 5597