Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUNGKAL V TUNGKAL IV DESA KUALA BARU TELUKPULAI RAYA MEKAR ALAM KUALA KAHAR MUARASEBERANG HARAPAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 490 398 338 690 338 284 334 482 3354
  PR 406 351 286 606 305 278 266 457 2955
  JML 896 749 624 1296 643 562 600 939 6309
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 11 0 0 2 0 0 0 0 13
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 13 0 0 2 0 0 0 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 1 0 1 0 1 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 501 398 338 693 338 285 334 482 3369
  PR 408 352 286 606 305 278 266 457 2958
  JML 909 750 624 1299 643 563 600 939 6327
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 306 297 232 504 242 201 244 309 2335
  PR 251 256 184 432 194 184 157 272 1930
  JML 557 553 416 936 436 385 401 581 4265
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 11 0 0 2 0 0 0 0 13
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 13 0 0 2 0 0 0 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 1 0 1 0 1 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 317 297 232 507 242 202 244 309 2350
  PR 253 257 184 432 194 184 157 272 1933
  JML 570 554 416 939 436 386 401 581 4283

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUNGKAL V TUNGKAL IV DESA KUALA BARU TELUKPULAI RAYA MEKAR ALAM KUALA KAHAR MUARASEBERANG HARAPAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 915 766 639 1324 657 574 613 959 6447
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 5 1 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 343 212 223 385 221 183 211 378 2156
4 Jumlah surat suara digunakan 570 554 416 939 436 386 401 581 4283
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUNGKAL V TUNGKAL IV DESA KUALA BARU TELUKPULAI RAYA MEKAR ALAM KUALA KAHAR MUARASEBERANG HARAPAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 559 544 414 926 431 378 393 567 4212
2 Jumlah Suara tidak sah 11 10 2 13 5 8 8 14 71
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 570 554 416 939 436 386 401 581 4283

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUNGKAL V TUNGKAL IV DESA KUALA BARU TELUKPULAI RAYA MEKAR ALAM KUALA KAHAR MUARASEBERANG HARAPAN JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 218 287 183 379 182 205 165 277 1896
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 341 257 231 547 249 173 228 290 2316
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 559 544 414 926 431 378 393 567 4212