Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SENYERANG SUNGSANG SUNGAILANDAK KEMPAS JAYA LUMAHAN MARGO RUKUN SUNGAIRAMBAI TELUKKETAPANG SUNGAIKAYU ARO SUNGAIKEPAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1784 571 957 1301 711 912 1118 595 793 450 9192
  PR 1623 497 846 1130 601 838 1054 540 719 408 8256
  JML 3407 1068 1803 2431 1312 1750 2172 1135 1512 858 17448
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 24 0 3 0 2 0 0 8 0 0 37
  PR 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11
  JML 32 0 3 0 3 0 0 10 0 0 48
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 20 4 7 1 0 1 4 3 0 2 42
  PR 6 3 1 0 0 0 2 1 1 4 18
  JML 26 7 8 1 0 1 6 4 1 6 60
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1828 575 967 1302 713 913 1122 606 793 452 9271
  PR 1637 500 847 1130 602 838 1056 543 720 412 8285
  JML 3465 1075 1814 2432 1315 1751 2178 1149 1513 864 17556
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1028 473 610 907 442 671 723 419 585 373 6231
  PR 992 414 506 826 406 641 733 399 479 334 5730
  JML 2020 887 1116 1733 848 1312 1456 818 1064 707 11961
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 24 0 3 0 2 0 0 8 0 0 37
  PR 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11
  JML 32 0 3 0 3 0 0 10 0 0 48
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 20 4 7 1 0 1 4 3 0 2 42
  PR 6 3 1 0 0 0 2 1 1 4 18
  JML 26 7 8 1 0 1 6 4 1 6 60
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1072 477 620 908 444 672 727 430 585 375 6310
  PR 1006 417 507 826 407 641 735 402 480 338 5759
  JML 2078 894 1127 1734 851 1313 1462 832 1065 713 12069

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SENYERANG SUNGSANG SUNGAILANDAK KEMPAS JAYA LUMAHAN MARGO RUKUN SUNGAIRAMBAI TELUKKETAPANG SUNGAIKAYU ARO SUNGAIKEPAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3492 1093 1841 2482 1340 1788 2220 1160 1545 876 17837
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1413 199 708 748 489 475 757 328 480 163 5760
4 Jumlah surat suara digunakan 2078 894 1127 1734 851 1313 1462 832 1065 713 12069
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SENYERANG SUNGSANG SUNGAILANDAK KEMPAS JAYA LUMAHAN MARGO RUKUN SUNGAIRAMBAI TELUKKETAPANG SUNGAIKAYU ARO SUNGAIKEPAYANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2039 883 1106 1718 838 1294 1446 812 1043 702 11881
2 Jumlah Suara tidak sah 39 11 21 16 13 19 16 20 22 11 188
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2078 894 1127 1734 851 1313 1462 832 1065 713 12069

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SENYERANG SUNGSANG SUNGAILANDAK KEMPAS JAYA LUMAHAN MARGO RUKUN SUNGAIRAMBAI TELUKKETAPANG SUNGAIKAYU ARO SUNGAIKEPAYANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 805 460 309 746 428 538 693 486 452 371 5288
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1234 423 797 972 410 756 753 326 591 331 6593
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2039 883 1106 1718 838 1294 1446 812 1043 702 11881