Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TELUK PANDAK PASAR RANTAU EMBACANG TELENTAM TANAH BEKALI TANJUNG CANDI SUNGAI GAMBIR PASAR LUBUK LANDAI EMPELU TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1330 366 470 745 724 1155 1120 644 1300 255 8109
  PR 1411 388 479 739 725 1137 1089 685 1415 262 8330
  JML 2741 754 949 1484 1449 2292 2209 1329 2715 517 16439
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 13 8 3 0 0 0 0 24
  PR 0 0 0 13 8 1 0 0 0 0 22
  JML 0 0 0 26 16 4 0 0 0 0 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1330 366 470 758 732 1158 1120 644 1300 255 8133
  PR 1411 388 479 752 733 1138 1089 685 1415 262 8352
  JML 2741 754 949 1510 1465 2296 2209 1329 2715 517 16485
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1081 272 369 494 493 871 866 422 1093 201 6162
  PR 1154 294 393 549 521 884 774 436 1235 202 6442
  JML 2235 566 762 1043 1014 1755 1640 858 2328 403 12604
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 13 8 3 0 0 0 0 24
  PR 0 0 0 13 8 1 0 0 0 0 22
  JML 0 0 0 26 16 4 0 0 0 0 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1081 272 369 507 501 874 866 422 1093 201 6186
  PR 1154 294 393 562 529 885 774 436 1235 202 6464
  JML 2235 566 762 1069 1030 1759 1640 858 2328 403 12650

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TELUK PANDAK PASAR RANTAU EMBACANG TELENTAM TANAH BEKALI TANJUNG CANDI SUNGAI GAMBIR PASAR LUBUK LANDAI EMPELU TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2799 770 969 1516 1480 2341 2257 1358 2773 529 16792
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 564 204 207 447 450 582 617 497 445 126 4139
4 Jumlah surat suara digunakan 2235 566 762 1069 1030 1759 1640 858 2328 403 12650
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TELUK PANDAK PASAR RANTAU EMBACANG TELENTAM TANAH BEKALI TANJUNG CANDI SUNGAI GAMBIR PASAR LUBUK LANDAI EMPELU TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2225 561 758 1058 1022 1751 1634 855 2317 399 12580
2 Jumlah Suara tidak sah 10 5 4 11 8 8 6 3 11 4 70
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2235 566 762 1069 1030 1759 1640 858 2328 403 12650

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TELUK PANDAK PASAR RANTAU EMBACANG TELENTAM TANAH BEKALI TANJUNG CANDI SUNGAI GAMBIR PASAR LUBUK LANDAI EMPELU TENAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1551 196 126 334 372 600 191 425 1410 84 5289
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 674 365 632 724 650 1151 1443 430 907 315 7291
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2225 561 758 1058 1022 1751 1634 855 2317 399 12580