Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG BUNGO SEKAR MENGKUANG TEBO JAYA RENAH SUNGAI IPUH PEMUNYIAN LBK. TANAH TERBAN BARU LBK. MENGKUANG RANTAU TIPU MUARO TEBO PANDAK RENAH SUNGAI BESAR TUO LIMBUR PAUH AGUNG TUO LBK. MENGKUANG LIMBUR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 107 817 634 459 566 282 165 814 111 218 568 440 117 549 5847
  PR 110 782 570 490 520 251 159 693 107 210 548 411 96 529 5476
  JML 217 1599 1204 949 1086 533 324 1507 218 428 1116 851 213 1078 11323
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 107 817 634 459 566 282 165 829 111 218 568 440 117 549 5862
  PR 110 782 570 490 520 251 159 704 107 210 548 411 96 529 5487
  JML 217 1599 1204 949 1086 533 324 1533 218 428 1116 851 213 1078 11349
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 90 787 491 398 562 215 165 811 110 182 478 406 108 493 5296
  PR 98 706 433 452 517 230 159 690 107 180 449 364 96 472 4953
  JML 188 1493 924 850 1079 445 324 1501 217 362 927 770 204 965 10249
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 90 787 491 398 562 215 165 826 110 182 478 406 108 493 5311
  PR 98 706 433 452 517 230 159 701 107 180 449 364 96 472 4964
  JML 188 1493 924 850 1079 445 324 1527 217 362 927 770 204 965 10275

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG BUNGO SEKAR MENGKUANG TEBO JAYA RENAH SUNGAI IPUH PEMUNYIAN LBK. TANAH TERBAN BARU LBK. MENGKUANG RANTAU TIPU MUARO TEBO PANDAK RENAH SUNGAI BESAR TUO LIMBUR PAUH AGUNG TUO LBK. MENGKUANG LIMBUR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 222 1633 1230 969 1109 539 331 1540 223 437 1140 869 218 1102 11562
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 34 140 306 119 30 89 7 13 6 75 213 99 14 137 1282
4 Jumlah surat suara digunakan 188 1493 924 850 1079 445 324 1527 217 362 927 770 204 965 10275
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG BUNGO SEKAR MENGKUANG TEBO JAYA RENAH SUNGAI IPUH PEMUNYIAN LBK. TANAH TERBAN BARU LBK. MENGKUANG RANTAU TIPU MUARO TEBO PANDAK RENAH SUNGAI BESAR TUO LIMBUR PAUH AGUNG TUO LBK. MENGKUANG LIMBUR BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 185 1440 918 841 1078 440 323 1502 216 361 922 768 199 952 10145
2 Jumlah Suara tidak sah 3 53 6 9 1 5 1 25 1 1 5 2 5 13 130
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 188 1493 924 850 1079 445 324 1527 217 362 927 770 204 965 10275

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG BUNGO SEKAR MENGKUANG TEBO JAYA RENAH SUNGAI IPUH PEMUNYIAN LBK. TANAH TERBAN BARU LBK. MENGKUANG RANTAU TIPU MUARO TEBO PANDAK RENAH SUNGAI BESAR TUO LIMBUR PAUH AGUNG TUO LBK. MENGKUANG LIMBUR BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 129 1179 700 665 881 307 277 1419 165 222 790 613 140 816 8303
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 56 261 218 176 197 133 46 83 51 139 132 155 59 136 1842
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 185 1440 918 841 1078 440 323 1502 216 361 922 768 199 952 10145