Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NEGERI SINDANG PENANTIAN MEKAR JAYA TUNGKU JAYA LUBUK LEBAN BANDAR PENYANDINGAN KUNGKILAN LUBUK BARU RANTAU KUMPAI MEKAR SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1175 380 505 612 312 195 593 303 413 307 333 5128
  PR 1087 360 425 548 312 215 561 275 396 282 329 4790
  JML 2262 740 930 1160 624 410 1154 578 809 589 662 9918
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 6
  JML 1 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 11
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1179 380 506 612 312 198 593 303 413 307 333 5136
  PR 1087 360 429 548 312 215 562 275 397 282 329 4796
  JML 2266 740 935 1160 624 413 1155 578 810 589 662 9932
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 557 239 340 376 214 131 389 224 296 214 237 3217
  PR 473 241 305 363 228 130 382 197 290 199 244 3052
  JML 1030 480 645 739 442 261 771 421 586 413 481 6269
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 6
  JML 1 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 11
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 561 239 341 376 214 134 389 224 296 214 237 3225
  PR 473 241 309 363 228 130 383 197 291 199 244 3058
  JML 1034 480 650 739 442 264 772 421 587 413 481 6283

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NEGERI SINDANG PENANTIAN MEKAR JAYA TUNGKU JAYA LUBUK LEBAN BANDAR PENYANDINGAN KUNGKILAN LUBUK BARU RANTAU KUMPAI MEKAR SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2308 755 949 1183 636 418 1177 590 825 601 674 10116
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1274 275 299 429 194 154 405 169 238 188 193 3818
4 Jumlah surat suara digunakan 1034 480 650 739 442 264 772 421 587 413 481 6283
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NEGERI SINDANG PENANTIAN MEKAR JAYA TUNGKU JAYA LUBUK LEBAN BANDAR PENYANDINGAN KUNGKILAN LUBUK BARU RANTAU KUMPAI MEKAR SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1027 475 642 734 435 262 769 419 580 411 478 6232
2 Jumlah Suara tidak sah 7 5 8 5 7 2 3 2 7 2 3 51
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1034 480 650 739 442 264 772 421 587 413 481 6283

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NEGERI SINDANG PENANTIAN MEKAR JAYA TUNGKU JAYA LUBUK LEBAN BANDAR PENYANDINGAN KUNGKILAN LUBUK BARU RANTAU KUMPAI MEKAR SARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 637 326 328 372 342 212 583 281 420 227 223 3951
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 390 149 314 362 93 50 186 138 160 184 255 2281
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1027 475 642 734 435 262 769 419 580 411 478 6232