Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASAR BARU AIR PAOH BATURAJA PERMAI SEKAR JAYA TANJUNG BARU TANJUNG KEMALA SUKAJADI SEPANCAR LAWANG KULON KEMALARAJA BATURAJA LAMA SUKARAYA KEMELAK BINDUNG LANGIT TERUSAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2044 3676 2072 3053 2627 630 3126 1705 5841 2378 3490 2318 445 33405
  PR 1996 3579 2122 3095 2628 643 3207 1618 5933 2405 3601 2386 390 33603
  JML 4040 7255 4194 6148 5255 1273 6333 3323 11774 4783 7091 4704 835 67008
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 8 21 2 1 1 0 0 0 2 0 10 3 0 48
  PR 7 16 1 0 2 0 0 0 3 0 10 3 0 42
  JML 15 37 3 1 3 0 0 0 5 0 20 6 0 90
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 48 76 21 75 62 20 205 0 117 130 39 86 5 884
  PR 59 81 29 102 67 12 124 0 127 116 43 84 5 849
  JML 107 157 50 177 129 32 329 0 244 246 82 170 10 1733
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2100 3773 2095 3129 2690 650 3331 1705 5968 2508 3539 2407 450 34345
  PR 2062 3676 2152 3197 2697 655 3331 1618 6071 2521 3654 2473 395 34502
  JML 4162 7449 4247 6326 5387 1305 6662 3323 12039 5029 7193 4880 845 68847
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1305 2515 1547 2078 1833 512 2003 1302 3475 1697 2220 1616 333 22436
  PR 1238 2532 1548 2080 1844 511 2113 1234 3551 1870 2346 1672 287 22826
  JML 2543 5047 3095 4158 3677 1023 4116 2536 7026 3567 4566 3288 620 45262
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 8 21 2 1 1 0 0 0 2 0 10 3 0 48
  PR 7 16 1 0 2 0 0 0 3 0 10 3 0 42
  JML 15 37 3 1 3 0 0 0 5 0 20 6 0 90
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 40 76 21 75 62 20 205 0 44 130 39 86 5 803
  PR 45 81 29 102 67 12 124 0 50 116 43 84 5 758
  JML 85 157 50 177 129 32 329 0 94 246 82 170 10 1561
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1353 2612 1570 2154 1896 532 2208 1302 3525 1827 2269 1705 338 23291
  PR 1290 2629 1578 2182 1913 523 2237 1234 3612 1986 2399 1759 292 23634
  JML 2643 5241 3148 4336 3809 1055 4445 2536 7137 3813 4668 3464 630 46925

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASAR BARU AIR PAOH BATURAJA PERMAI SEKAR JAYA TANJUNG BARU TANJUNG KEMALA SUKAJADI SEPANCAR LAWANG KULON KEMALARAJA BATURAJA LAMA SUKARAYA KEMELAK BINDUNG LANGIT TERUSAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4119 7401 4279 6273 5360 1297 6461 3388 12007 4878 7234 3472 851 67020
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 8 27 2 1 2 0 0 0 13 0 7 8 0 68
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1468 2133 1129 1936 1549 242 2016 852 4857 1065 2559 0 221 20027
4 Jumlah surat suara digunakan 2643 5241 3148 4336 3809 1055 4445 2536 7137 3813 4668 3464 630 46925
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASAR BARU AIR PAOH BATURAJA PERMAI SEKAR JAYA TANJUNG BARU TANJUNG KEMALA SUKAJADI SEPANCAR LAWANG KULON KEMALARAJA BATURAJA LAMA SUKARAYA KEMELAK BINDUNG LANGIT TERUSAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2609 5222 3136 4309 3783 1048 4423 2521 7101 3796 4646 3453 627 46674
2 Jumlah Suara tidak sah 34 19 12 27 26 7 22 15 36 17 22 11 3 251
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2643 5241 3148 4336 3809 1055 4445 2536 7137 3813 4668 3464 630 46925

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASAR BARU AIR PAOH BATURAJA PERMAI SEKAR JAYA TANJUNG BARU TANJUNG KEMALA SUKAJADI SEPANCAR LAWANG KULON KEMALARAJA BATURAJA LAMA SUKARAYA KEMELAK BINDUNG LANGIT TERUSAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1140 3691 2416 2987 2610 679 2662 1199 4867 2245 3126 2450 331 30403
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1469 1531 720 1322 1173 369 1761 1322 2234 1551 1520 1003 296 16271
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2609 5222 3136 4309 3783 1048 4423 2521 7101 3796 4646 3453 627 46674