Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PARIT RAYA LEBAK BERIANG KUALA SUNGAI PASIR KUALA SUNGAI JERUJU SUNGAI PASIR TALANG RIMBA CENGAL PELIMBANGAN ULAK KEDONDONG SUNGAI KETUPAK SUNGAI JERUJU SUNGAI LUMPUR SUNGAI SOMOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 275 504 941 746 1541 766 3721 975 1316 367 3056 1849 1224 17281
  PR 260 469 819 407 1331 745 3536 841 1222 297 2687 1423 915 14952
  JML 535 973 1760 1153 2872 1511 7257 1816 2538 664 5743 3272 2139 32233
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 4 0 0 0 2 4 3 0 0 12 0 25
  PR 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0 0 10 0 21
  JML 0 0 5 0 0 0 4 9 6 0 0 22 0 46
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 154 0 6 0 8 9 3 186
  PR 7 0 0 0 0 0 84 0 2 0 5 4 2 104
  JML 13 0 0 0 0 0 238 0 8 0 13 13 5 290
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 281 504 945 746 1541 766 3877 979 1325 367 3064 1870 1227 17492
  PR 267 469 820 407 1331 745 3622 846 1227 297 2692 1437 917 15077
  JML 548 973 1765 1153 2872 1511 7499 1825 2552 664 5756 3307 2144 32569
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 199 369 839 428 1042 508 2762 638 1147 362 2317 1506 1113 13230
  PR 197 309 744 264 980 500 2535 650 1058 293 2092 1175 859 11656
  JML 396 678 1583 692 2022 1008 5297 1288 2205 655 4409 2681 1972 24886
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 4 0 0 0 2 4 3 0 0 12 0 25
  PR 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0 0 10 0 21
  JML 0 0 5 0 0 0 4 9 6 0 0 22 0 46
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 154 0 6 0 8 9 3 186
  PR 7 0 0 0 0 0 84 0 2 0 5 4 2 104
  JML 13 0 0 0 0 0 238 0 8 0 13 13 5 290
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 205 369 843 428 1042 508 2918 642 1156 362 2325 1527 1116 13441
  PR 204 309 745 264 980 500 2621 655 1063 293 2097 1189 861 11781
  JML 409 678 1588 692 2022 1008 5539 1297 2219 655 4422 2716 1977 25222

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PARIT RAYA LEBAK BERIANG KUALA SUNGAI PASIR KUALA SUNGAI JERUJU SUNGAI PASIR TALANG RIMBA CENGAL PELIMBANGAN ULAK KEDONDONG SUNGAI KETUPAK SUNGAI JERUJU SUNGAI LUMPUR SUNGAI SOMOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 549 965 1795 1173 2937 1547 7513 1854 2584 679 5878 3350 2173 32997
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 140 287 207 481 915 539 1973 557 361 24 1456 634 196 7770
4 Jumlah surat suara digunakan 409 678 1588 692 2022 1008 5539 1297 2219 655 4422 2716 1977 25222
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PARIT RAYA LEBAK BERIANG KUALA SUNGAI PASIR KUALA SUNGAI JERUJU SUNGAI PASIR TALANG RIMBA CENGAL PELIMBANGAN ULAK KEDONDONG SUNGAI KETUPAK SUNGAI JERUJU SUNGAI LUMPUR SUNGAI SOMOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 407 675 1581 687 2008 1006 5505 1291 2210 650 4394 2701 1973 25088
2 Jumlah Suara tidak sah 2 3 7 5 14 2 34 6 9 5 28 15 4 134
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 409 678 1588 692 2022 1008 5539 1297 2219 655 4422 2716 1977 25222

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PARIT RAYA LEBAK BERIANG KUALA SUNGAI PASIR KUALA SUNGAI JERUJU SUNGAI PASIR TALANG RIMBA CENGAL PELIMBANGAN ULAK KEDONDONG SUNGAI KETUPAK SUNGAI JERUJU SUNGAI LUMPUR SUNGAI SOMOR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 18 141 545 331 423 287 1681 261 679 338 1170 1182 778 7834
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 389 534 1036 356 1585 719 3824 1030 1531 312 3224 1519 1195 17254
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 407 675 1581 687 2008 1006 5505 1291 2210 650 4394 2701 1973 25088