Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DELING BUKIT BATU PERIGI RAMBAI AIR RUMBAI TALANG DAYA RIMBA SAMAK AIR PEDARA SUKA DAMAI SUNGGUTAN RIDING PULAUAN DARAT SUKA RAJA SUNGAI BUNGIN LEBUNG BATANG LIRIK PANGKALAN LAMPAN RAWA TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 367 222 980 689 328 401 539 411 238 687 1582 639 825 592 514 381 384 770 194 10743
  PR 341 237 1021 637 349 406 625 416 229 718 1448 703 791 597 569 363 444 836 212 10942
  JML 708 459 2001 1326 677 807 1164 827 467 1405 3030 1342 1616 1189 1083 744 828 1606 406 21685
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 367 222 980 689 328 401 539 411 238 687 1582 639 825 592 514 381 384 785 194 10758
  PR 341 237 1021 637 349 406 625 416 229 718 1448 703 791 597 569 363 444 845 212 10951
  JML 708 459 2001 1326 677 807 1164 827 467 1405 3030 1342 1616 1189 1083 744 828 1630 406 21709
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 187 183 502 415 210 250 405 262 162 447 927 483 635 347 390 297 198 540 100 6940
  PR 235 189 571 471 268 260 422 307 169 517 992 537 668 393 406 297 214 617 106 7639
  JML 422 372 1073 886 478 510 827 569 331 964 1919 1020 1303 740 796 594 412 1157 206 14579
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 187 183 502 415 210 250 405 262 162 447 927 483 635 347 390 297 198 555 100 6955
  PR 235 189 571 471 268 260 422 307 169 517 992 537 668 393 406 297 214 626 106 7648
  JML 422 372 1073 886 478 510 827 569 331 964 1919 1020 1303 740 796 594 412 1181 206 14603

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DELING BUKIT BATU PERIGI RAMBAI AIR RUMBAI TALANG DAYA RIMBA SAMAK AIR PEDARA SUKA DAMAI SUNGGUTAN RIDING PULAUAN DARAT SUKA RAJA SUNGAI BUNGIN LEBUNG BATANG LIRIK PANGKALAN LAMPAN RAWA TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 735 474 2039 1355 693 826 1187 845 522 1436 3107 1372 1647 1213 1105 759 848 1635 413 22211
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 313 101 966 469 215 313 360 276 191 472 1188 352 343 473 309 165 436 454 207 7603
4 Jumlah surat suara digunakan 422 372 1073 886 478 510 827 569 331 964 1919 1020 1303 740 796 594 412 1181 206 14603
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DELING BUKIT BATU PERIGI RAMBAI AIR RUMBAI TALANG DAYA RIMBA SAMAK AIR PEDARA SUKA DAMAI SUNGGUTAN RIDING PULAUAN DARAT SUKA RAJA SUNGAI BUNGIN LEBUNG BATANG LIRIK PANGKALAN LAMPAN RAWA TENAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 420 370 1063 883 477 507 825 564 330 963 1902 1014 1301 734 791 591 408 1179 206 14528
2 Jumlah Suara tidak sah 2 2 10 3 1 3 2 5 1 1 17 6 2 6 5 3 4 2 0 75
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 422 372 1073 886 478 510 827 569 331 964 1919 1020 1303 740 796 594 412 1181 206 14603

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DELING BUKIT BATU PERIGI RAMBAI AIR RUMBAI TALANG DAYA RIMBA SAMAK AIR PEDARA SUKA DAMAI SUNGGUTAN RIDING PULAUAN DARAT SUKA RAJA SUNGAI BUNGIN LEBUNG BATANG LIRIK PANGKALAN LAMPAN RAWA TENAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 88 95 551 279 313 337 403 360 242 343 889 503 1004 571 656 464 281 743 102 8224
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 332 275 512 604 164 170 422 204 88 620 1013 511 297 163 135 127 127 436 104 6304
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 420 370 1063 883 477 507 825 564 330 963 1902 1014 1301 734 791 591 408 1179 206 14528