Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BETUNG SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN KARTAMULIA TELUK LIMAU PEDATARAN GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN GELUMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 172 1041 1145 568 617 1096 1089 1327 340 1091 664 580 522 497 537 1422 1083 1153 1375 507 547 603 2371 20347
  PR 182 1071 1147 578 602 1026 993 1276 332 1135 645 593 538 492 534 1347 1128 1083 1759 539 578 616 2450 20644
  JML 354 2112 2292 1146 1219 2122 2082 2603 672 2226 1309 1173 1060 989 1071 2769 2211 2236 3134 1046 1125 1219 4821 40991
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 8 3 7 0 0 0 0 25 58
  PR 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 7 3 7 0 0 0 0 24 54
  JML 8 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 3 0 15 6 14 0 0 0 0 49 112
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 176 1041 1147 568 617 1096 1089 1332 340 1091 664 580 525 499 537 1430 1086 1160 1375 507 547 603 2396 20406
  PR 186 1071 1148 578 602 1026 993 1281 332 1135 645 593 541 493 534 1354 1131 1090 1759 539 578 616 2474 20699
  JML 362 2112 2295 1146 1219 2122 2082 2613 672 2226 1309 1173 1066 992 1071 2784 2217 2250 3134 1046 1125 1219 4870 41105
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 120 763 834 440 517 680 843 1016 300 821 496 445 423 406 408 1089 815 766 1077 399 442 454 1563 15117
  PR 131 879 888 475 532 688 790 1005 290 851 480 505 467 420 435 1051 880 786 1439 455 469 478 1645 16039
  JML 251 1642 1722 915 1049 1368 1633 2021 590 1672 976 950 890 826 843 2140 1695 1552 2516 854 911 932 3208 31156
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 8 3 7 0 0 0 0 25 58
  PR 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 7 3 7 0 0 0 0 24 54
  JML 8 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 3 0 15 6 14 0 0 0 0 49 112
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 124 763 836 440 517 680 843 1021 300 821 496 445 426 408 408 1097 818 773 1077 399 442 454 1588 15176
  PR 135 879 889 475 532 688 790 1010 290 851 480 505 470 421 435 1058 883 793 1439 455 469 478 1669 16094
  JML 259 1642 1725 915 1049 1368 1633 2031 590 1672 976 950 896 829 843 2155 1701 1566 2516 854 911 932 3257 31270

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BETUNG SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN KARTAMULIA TELUK LIMAU PEDATARAN GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN GELUMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 361 2154 2338 1175 1243 2163 2127 2653 686 2269 1335 1196 1083 1010 1092 2825 2257 2282 3199 1067 1147 1124 4917 41703
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 102 512 613 260 194 795 494 622 95 597 359 246 187 181 249 670 556 716 683 213 236 192 1660 10432
4 Jumlah surat suara digunakan 259 1642 1725 915 1049 1368 1633 2031 590 1672 976 950 896 829 843 2155 1701 1566 2516 854 911 932 3257 31270
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BETUNG SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN KARTAMULIA TELUK LIMAU PEDATARAN GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN GELUMBANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 259 1635 1719 909 1048 1363 1630 2017 588 1659 975 950 889 822 839 2143 1695 1552 2501 851 902 926 3238 31110
2 Jumlah Suara tidak sah 0 7 6 6 1 5 3 14 2 13 1 0 7 7 4 12 6 14 15 3 9 6 19 160
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 259 1642 1725 915 1049 1368 1633 2031 590 1672 976 950 896 829 843 2155 1701 1566 2516 854 911 932 3257 31270

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BETUNG SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN KARTAMULIA TELUK LIMAU PEDATARAN GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN GELUMBANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 49 717 686 534 380 268 607 765 205 599 390 441 494 602 390 907 488 674 1575 314 518 387 1603 13593
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 210 918 1033 375 668 1095 1023 1252 383 1060 585 509 395 220 449 1236 1207 878 926 537 384 539 1635 17517
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 259 1635 1719 909 1048 1363 1630 2017 588 1659 975 950 889 822 839 2143 1695 1552 2501 851 902 926 3238 31110