Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MENANTI EMBACANG KELEKAR MENANTI SELATAN SUBAN BARU PELEMPANG TELUK JAYA TANJUNG MEDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 952 603 128 419 516 473 423 3514
  PR 847 588 136 415 525 461 460 3432
  JML 1799 1191 264 834 1041 934 883 6946
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 4 0 0 4
  PR 0 0 2 0 5 0 0 7
  JML 0 0 2 0 9 0 0 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 7 1 3 0 0 1 23
  PR 12 3 3 1 1 0 2 22
  JML 23 10 4 4 1 0 3 45
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 963 610 129 422 520 473 424 3541
  PR 859 591 141 416 531 461 462 3461
  JML 1822 1201 270 838 1051 934 886 7002
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 853 528 108 356 399 350 319 2913
  PR 767 522 109 350 431 362 336 2877
  JML 1620 1050 217 706 830 712 655 5790
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 2 0 0 2
  PR 0 0 1 0 3 0 0 4
  JML 0 0 1 0 5 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 5 1 3 0 0 1 19
  PR 7 3 3 1 1 0 2 17
  JML 16 8 4 4 1 0 3 36
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 862 533 109 359 401 350 320 2934
  PR 774 525 113 351 435 362 338 2898
  JML 1636 1058 222 710 836 712 658 5832

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MENANTI EMBACANG KELEKAR MENANTI SELATAN SUBAN BARU PELEMPANG TELUK JAYA TANJUNG MEDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1837 1214 269 862 1064 953 900 7099
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 5 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 201 156 47 147 228 241 242 1262
4 Jumlah surat suara digunakan 1636 1058 222 710 836 712 658 5832
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MENANTI EMBACANG KELEKAR MENANTI SELATAN SUBAN BARU PELEMPANG TELUK JAYA TANJUNG MEDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1626 1052 220 701 833 708 653 5793
2 Jumlah Suara tidak sah 10 6 2 9 3 4 5 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1636 1058 222 710 836 712 658 5832

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MENANTI EMBACANG KELEKAR MENANTI SELATAN SUBAN BARU PELEMPANG TELUK JAYA TANJUNG MEDANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 462 131 42 199 337 287 121 1579
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1164 921 178 502 496 421 532 4214
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1626 1052 220 701 833 708 653 5793