Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MON IKEUN MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MEUNASAH MANYANG MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH BALEE MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH KARIENG MEUNASAH BARO LAMLHOM LAM COK MEUNASAH BLANG LAM PAYA NAGA UMBANG NUSA WEU RAYA LAM KRUET LAM GABOH LAMBARO KUEH LAM ATEUK KUEH TANJONG ANEUK PAYA SEUBUN KEUTAPANG SEUBUN AYON LAMBARO SEUBUN MEUNASAH CUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 315 162 101 126 60 169 193 186 116 234 115 146 84 518 118 323 308 367 222 187 155 160 232 214 151 116 149 59 5286
  PR 339 170 123 148 61 134 149 187 98 244 127 133 63 505 111 381 276 328 248 180 178 157 243 231 128 109 150 51 5252
  JML 654 332 224 274 121 303 342 373 214 478 242 279 147 1023 229 704 584 695 470 367 333 317 475 445 279 225 299 110 10538
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
  JML 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 315 162 101 126 60 172 193 186 116 234 115 146 84 519 118 328 308 367 222 187 155 160 232 214 151 116 150 59 5296
  PR 339 170 123 148 61 136 149 187 98 244 127 133 65 506 111 385 276 328 248 180 178 157 243 231 128 109 152 51 5263
  JML 654 332 224 274 121 308 342 373 214 478 242 279 149 1025 229 713 584 695 470 367 333 317 475 445 279 225 302 110 10559
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 200 146 100 102 55 110 130 149 73 149 92 133 56 293 117 238 181 208 211 140 125 120 180 173 127 113 107 59 3887
  PR 233 130 123 132 60 100 120 141 80 174 127 129 49 327 110 328 176 200 214 150 154 127 188 204 115 108 119 51 4169
  JML 433 276 223 234 115 210 250 290 153 323 219 262 105 620 227 566 357 408 425 290 279 247 368 377 242 221 226 110 8056
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
  JML 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 200 146 100 102 55 113 130 149 73 149 92 133 56 294 117 243 181 208 211 140 125 120 180 173 127 113 108 59 3897
  PR 233 130 123 132 60 102 120 141 80 174 127 129 51 328 110 332 176 200 214 150 154 127 188 204 115 108 121 51 4180
  JML 433 276 223 234 115 215 250 290 153 323 219 262 107 622 227 575 357 408 425 290 279 247 368 377 242 221 229 110 8077

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MON IKEUN MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MEUNASAH MANYANG MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH BALEE MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH KARIENG MEUNASAH BARO LAMLHOM LAM COK MEUNASAH BLANG LAM PAYA NAGA UMBANG NUSA WEU RAYA LAM KRUET LAM GABOH LAMBARO KUEH LAM ATEUK KUEH TANJONG ANEUK PAYA SEUBUN KEUTAPANG SEUBUN AYON LAMBARO SEUBUN MEUNASAH CUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 667 338 228 279 123 309 349 380 218 488 247 285 150 1043 234 718 596 709 479 374 340 323 485 454 285 230 305 112 10748
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 234 62 5 45 8 94 99 90 65 165 28 23 43 421 7 143 239 301 54 84 61 76 117 77 43 9 76 2 2671
4 Jumlah surat suara digunakan 433 276 223 234 115 215 250 290 153 323 219 262 107 622 227 575 357 408 425 290 279 247 368 377 242 221 229 110 8077
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MON IKEUN MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MEUNASAH MANYANG MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH BALEE MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH KARIENG MEUNASAH BARO LAMLHOM LAM COK MEUNASAH BLANG LAM PAYA NAGA UMBANG NUSA WEU RAYA LAM KRUET LAM GABOH LAMBARO KUEH LAM ATEUK KUEH TANJONG ANEUK PAYA SEUBUN KEUTAPANG SEUBUN AYON LAMBARO SEUBUN MEUNASAH CUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 419 259 213 221 108 199 236 281 148 306 203 257 99 599 221 546 346 385 409 271 249 232 357 365 227 212 219 104 7691
2 Jumlah Suara tidak sah 14 17 10 13 7 16 14 9 5 17 16 5 8 23 6 29 11 23 16 19 30 15 11 12 15 9 10 6 386
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 433 276 223 234 115 215 250 290 153 323 219 262 107 622 227 575 357 408 425 290 279 247 368 377 242 221 229 110 8077

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MON IKEUN MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MEUNASAH MANYANG MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH BALEE MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH KARIENG MEUNASAH BARO LAMLHOM LAM COK MEUNASAH BLANG LAM PAYA NAGA UMBANG NUSA WEU RAYA LAM KRUET LAM GABOH LAMBARO KUEH LAM ATEUK KUEH TANJONG ANEUK PAYA SEUBUN KEUTAPANG SEUBUN AYON LAMBARO SEUBUN MEUNASAH CUT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 228 194 156 139 56 114 139 197 71 199 149 155 72 342 53 348 182 215 254 109 155 148 215 197 143 160 127 63 4580
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 191 65 57 82 52 85 97 84 77 107 54 102 27 257 168 198 164 170 155 162 94 84 142 168 84 52 92 41 3111
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 419 259 213 221 108 199 236 281 148 306 203 257 99 599 221 546 346 385 409 271 249 232 357 365 227 212 219 104 7691