Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LHEU UE LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH RANJO SEUOT TUNONG SEUOT BAROH SIHOM COT SIHOM LHOK RITING SEULANGAI LAMPUPOK RAYA LAMPUPOK BARO LAM BEUTONG LAMPANAH DAYAH LAMPANAH BARO LINGOM LAM SIOT ULEE UE LAMBUNOT MON ALUE JRUEK BALEE JRUEK BAK KREH GROET BARO GROET MAYANG GROET BLANG LAMPANAH TUNONG ULEE KAREUNG SEUREUMO MUREU ULEE TITI LAM LUENG COT KAREUNG CUREH MEUSALEE LHOK LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LIMO BLANG EMPEE ARA LAM LEUBOK INDRAPURI MUREU BUNG UE MEURUE BAROE SINYEU KRUENG LAM KAREUNG ANEUK GLEE MEUNARA LAM ILIE GANTO LAM ILIE TEUNGOH LAM ILIE MESJID REUKIH KEUPULA MANGGRA PASAR INDRAPURI MUREU LAM GLUMPANG REUKIH DAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 173 81 84 108 265 50 100 67 86 125 53 137 49 111 114 73 127 82 127 235 98 86 125 147 142 63 207 182 176 146 109 117 86 80 145 79 110 57 206 153 242 227 310 128 96 205 41 73 135 99 99 270 6686
  PR 194 91 112 118 265 71 116 67 83 134 58 157 57 111 134 68 139 89 128 237 100 106 129 152 159 63 192 193 150 145 127 126 104 96 145 79 120 60 209 155 247 317 306 155 107 217 51 85 129 110 108 334 7205
  JML 367 172 196 226 530 121 216 134 169 259 111 294 106 222 248 141 266 171 255 472 198 192 254 299 301 126 399 375 326 291 236 243 190 176 290 158 230 117 415 308 489 544 616 283 203 422 92 158 264 209 207 604 13891
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 19
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 26
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 45
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 173 81 85 108 265 50 100 67 87 127 53 138 49 111 114 73 127 82 127 239 98 87 125 147 142 63 207 182 176 146 109 117 87 80 145 79 110 57 206 153 242 233 310 129 96 206 41 73 135 99 100 270 6706
  PR 194 91 114 119 265 71 116 67 83 136 58 158 57 111 134 68 139 91 128 240 101 107 129 152 162 63 192 193 150 145 127 126 105 96 145 79 120 60 209 155 248 322 306 155 109 218 52 85 129 110 109 334 7233
  JML 367 172 199 227 530 121 216 134 170 263 111 296 106 222 248 141 266 173 255 479 199 194 254 299 304 126 399 375 326 291 236 243 192 176 290 158 230 117 415 308 490 555 616 284 205 424 93 158 264 209 209 604 13939
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 152 70 66 71 143 48 67 56 62 95 44 137 44 84 82 52 111 71 82 190 65 80 111 123 102 47 132 117 144 117 89 89 70 75 103 57 92 43 70 71 160 138 186 119 68 108 39 53 131 89 46 192 4853
  PR 170 75 96 99 194 69 94 61 75 130 54 157 57 96 116 60 128 75 108 203 83 106 110 134 135 47 163 146 140 141 114 114 92 93 125 72 112 57 84 150 195 229 215 152 94 146 49 74 126 102 86 281 6084
  JML 322 145 162 170 337 117 161 117 137 225 98 294 101 180 198 112 239 146 190 393 148 186 221 257 237 94 295 263 284 258 203 203 162 168 228 129 204 100 154 221 355 367 401 271 162 254 88 127 257 191 132 473 10937
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 19
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 26
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 45
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 152 70 67 71 143 48 67 56 63 97 44 138 44 84 82 52 111 71 82 194 65 81 111 123 102 47 132 117 144 117 89 89 71 75 103 57 92 43 70 71 160 144 186 120 68 109 39 53 131 89 47 192 4873
  PR 170 75 98 100 194 69 94 61 75 132 54 158 57 96 116 60 128 77 108 206 84 107 110 134 138 47 163 146 140 141 114 114 93 93 125 72 112 57 84 150 196 234 215 152 96 147 50 74 126 102 87 281 6112
  JML 322 145 165 171 337 117 161 117 138 229 98 296 101 180 198 112 239 148 190 400 149 188 221 257 240 94 295 263 284 258 203 203 164 168 228 129 204 100 154 221 356 378 401 272 164 256 89 127 257 191 134 473 10985

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LHEU UE LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH RANJO SEUOT TUNONG SEUOT BAROH SIHOM COT SIHOM LHOK RITING SEULANGAI LAMPUPOK RAYA LAMPUPOK BARO LAM BEUTONG LAMPANAH DAYAH LAMPANAH BARO LINGOM LAM SIOT ULEE UE LAMBUNOT MON ALUE JRUEK BALEE JRUEK BAK KREH GROET BARO GROET MAYANG GROET BLANG LAMPANAH TUNONG ULEE KAREUNG SEUREUMO MUREU ULEE TITI LAM LUENG COT KAREUNG CUREH MEUSALEE LHOK LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LIMO BLANG EMPEE ARA LAM LEUBOK INDRAPURI MUREU BUNG UE MEURUE BAROE SINYEU KRUENG LAM KAREUNG ANEUK GLEE MEUNARA LAM ILIE GANTO LAM ILIE TEUNGOH LAM ILIE MESJID REUKIH KEUPULA MANGGRA PASAR INDRAPURI MUREU LAM GLUMPANG REUKIH DAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 374 175 200 231 541 123 220 137 172 264 113 300 108 226 253 144 271 174 260 481 202 196 259 305 307 129 407 383 333 297 241 248 194 180 296 161 235 119 423 314 499 555 628 289 207 430 94 161 269 213 211 616 14168
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 52 30 35 60 204 6 59 20 34 35 15 4 7 46 55 32 32 26 70 81 53 8 38 48 67 35 110 120 49 39 38 45 30 12 68 32 31 19 269 93 143 177 227 17 43 174 5 34 12 22 77 143 3181
4 Jumlah surat suara digunakan 322 145 165 171 337 117 161 117 138 229 98 296 101 180 198 112 239 148 190 400 149 188 221 257 240 94 295 263 284 258 203 203 164 168 228 129 204 100 154 221 356 378 401 272 164 256 89 127 257 191 134 473 10985
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LHEU UE LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH RANJO SEUOT TUNONG SEUOT BAROH SIHOM COT SIHOM LHOK RITING SEULANGAI LAMPUPOK RAYA LAMPUPOK BARO LAM BEUTONG LAMPANAH DAYAH LAMPANAH BARO LINGOM LAM SIOT ULEE UE LAMBUNOT MON ALUE JRUEK BALEE JRUEK BAK KREH GROET BARO GROET MAYANG GROET BLANG LAMPANAH TUNONG ULEE KAREUNG SEUREUMO MUREU ULEE TITI LAM LUENG COT KAREUNG CUREH MEUSALEE LHOK LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LIMO BLANG EMPEE ARA LAM LEUBOK INDRAPURI MUREU BUNG UE MEURUE BAROE SINYEU KRUENG LAM KAREUNG ANEUK GLEE MEUNARA LAM ILIE GANTO LAM ILIE TEUNGOH LAM ILIE MESJID REUKIH KEUPULA MANGGRA PASAR INDRAPURI MUREU LAM GLUMPANG REUKIH DAYAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 308 135 163 161 304 106 155 108 130 218 89 288 95 171 183 93 206 142 175 388 141 172 177 238 232 85 271 237 266 250 184 196 160 158 222 124 188 95 140 216 341 366 383 263 159 241 86 123 210 178 105 458 10283
2 Jumlah Suara tidak sah 14 10 2 10 33 11 6 9 8 11 9 8 6 9 15 19 33 6 15 12 8 16 44 19 8 9 24 26 18 8 19 7 4 10 6 5 16 5 14 5 15 12 18 9 5 15 3 4 47 13 29 15 702
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 322 145 165 171 337 117 161 117 138 229 98 296 101 180 198 112 239 148 190 400 149 188 221 257 240 94 295 263 284 258 203 203 164 168 228 129 204 100 154 221 356 378 401 272 164 256 89 127 257 191 134 473 10985

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LHEU UE LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH RANJO SEUOT TUNONG SEUOT BAROH SIHOM COT SIHOM LHOK RITING SEULANGAI LAMPUPOK RAYA LAMPUPOK BARO LAM BEUTONG LAMPANAH DAYAH LAMPANAH BARO LINGOM LAM SIOT ULEE UE LAMBUNOT MON ALUE JRUEK BALEE JRUEK BAK KREH GROET BARO GROET MAYANG GROET BLANG LAMPANAH TUNONG ULEE KAREUNG SEUREUMO MUREU ULEE TITI LAM LUENG COT KAREUNG CUREH MEUSALEE LHOK LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LIMO BLANG EMPEE ARA LAM LEUBOK INDRAPURI MUREU BUNG UE MEURUE BAROE SINYEU KRUENG LAM KAREUNG ANEUK GLEE MEUNARA LAM ILIE GANTO LAM ILIE TEUNGOH LAM ILIE MESJID REUKIH KEUPULA MANGGRA PASAR INDRAPURI MUREU LAM GLUMPANG REUKIH DAYAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 193 81 113 104 148 73 80 76 90 124 55 177 80 108 147 51 96 109 142 314 108 112 119 190 178 67 175 49 138 139 86 101 111 129 164 55 114 42 25 67 237 257 207 104 75 160 56 85 161 108 70 327 6377
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 115 54 50 57 156 33 75 32 40 94 34 111 15 63 36 42 110 33 33 74 33 60 58 48 54 18 96 188 128 111 98 95 49 29 58 69 74 53 115 149 104 109 176 159 84 81 30 38 49 70 35 131 3906
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 308 135 163 161 304 106 155 108 130 218 89 288 95 171 183 93 206 142 175 388 141 172 177 238 232 85 271 237 266 250 184 196 160 158 222 124 188 95 140 216 341 366 383 263 159 241 86 123 210 178 105 458 10283