Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MATA IE BIRA COT BIRA LHOK BUNG TUJUH PEURUMPING ATONG REUDEUP SEUBAM LHOK SEUMET COT SEUNONG MON ARA COT LHOK COT LAMPOH SOH BUNG RAYA PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE BUNG DAROH KUWEU TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID WARABO GAMPONG BAROH LAMPASEH LHOK LAMPASEH KRUENG LAM NGA DAYAH DABOH WUE LHOK KP ALUE WEU KRUENG SEUBAM COT BAK DILIB ULEE LHAT LAM RAYA LAMME GAROT WEU BADA MEUNASAH TUTONG EMPEE TANONG BAK CIRIH PEYEUNG DATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 191 147 145 147 96 325 310 120 123 86 335 98 82 183 99 59 46 97 204 286 110 354 301 211 181 204 113 30 146 69 259 203 113 218 164 138 168 137 182 6480
  PR 227 128 132 152 97 332 312 130 142 98 337 104 81 160 98 59 49 94 190 309 103 358 333 233 178 211 98 30 142 56 239 195 117 206 151 135 142 158 182 6498
  JML 418 275 277 299 193 657 622 250 265 184 672 202 163 343 197 118 95 191 394 595 213 712 634 444 359 415 211 60 288 125 498 398 230 424 315 273 310 295 364 12978
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 20
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 2 29
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 191 147 145 147 96 325 310 120 124 87 335 98 83 183 99 61 46 97 204 286 110 354 301 211 181 205 113 30 146 69 259 203 113 218 176 138 168 137 184 6500
  PR 227 128 132 152 97 332 312 130 144 99 337 104 82 160 98 61 49 94 190 309 103 358 333 233 178 211 98 30 142 56 239 195 117 206 153 136 142 158 182 6507
  JML 418 275 277 299 193 657 622 250 268 186 672 202 165 343 197 122 95 191 394 595 213 712 634 444 359 416 211 60 288 125 498 398 230 424 329 274 310 295 366 13007
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 158 113 121 95 81 200 213 98 100 76 253 73 53 169 68 56 41 78 150 132 93 264 237 126 161 140 80 24 74 67 139 176 77 137 144 91 123 112 135 4728
  PR 200 117 117 115 88 205 249 102 130 92 297 97 69 150 79 56 43 84 151 196 72 312 286 161 141 197 85 29 105 56 159 163 99 162 125 122 104 151 138 5304
  JML 358 230 238 210 169 405 462 200 230 168 550 170 122 319 147 112 84 162 301 328 165 576 523 287 302 337 165 53 179 123 298 339 176 299 269 213 227 263 273 10032
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 20
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 2 29
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 158 113 121 95 81 200 213 98 101 77 253 73 54 169 68 58 41 78 150 132 93 264 237 126 161 141 80 24 74 67 139 176 77 137 156 91 123 112 137 4748
  PR 200 117 117 115 88 205 249 102 132 93 297 97 70 150 79 58 43 84 151 196 72 312 286 161 141 197 85 29 105 56 159 163 99 162 127 123 104 151 138 5313
  JML 358 230 238 210 169 405 462 200 233 170 550 170 124 319 147 116 84 162 301 328 165 576 523 287 302 338 165 53 179 123 298 339 176 299 283 214 227 263 275 10061

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MATA IE BIRA COT BIRA LHOK BUNG TUJUH PEURUMPING ATONG REUDEUP SEUBAM LHOK SEUMET COT SEUNONG MON ARA COT LHOK COT LAMPOH SOH BUNG RAYA PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE BUNG DAROH KUWEU TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID WARABO GAMPONG BAROH LAMPASEH LHOK LAMPASEH KRUENG LAM NGA DAYAH DABOH WUE LHOK KP ALUE WEU KRUENG SEUBAM COT BAK DILIB ULEE LHAT LAM RAYA LAMME GAROT WEU BADA MEUNASAH TUTONG EMPEE TANONG BAK CIRIH PEYEUNG DATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 426 281 283 305 197 670 634 255 270 188 685 206 166 350 201 120 97 195 402 607 217 726 647 453 366 423 215 61 294 128 508 406 235 432 321 278 316 301 372 13237
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 68 51 45 95 28 265 172 55 37 18 135 36 42 31 54 4 13 33 101 279 52 150 124 166 64 85 50 8 115 5 210 67 59 133 38 64 89 38 97 3176
4 Jumlah surat suara digunakan 358 230 238 210 169 405 462 200 233 170 550 170 124 319 147 116 84 162 301 328 165 576 523 287 302 338 165 53 179 123 298 339 176 299 283 214 227 263 275 10061
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MATA IE BIRA COT BIRA LHOK BUNG TUJUH PEURUMPING ATONG REUDEUP SEUBAM LHOK SEUMET COT SEUNONG MON ARA COT LHOK COT LAMPOH SOH BUNG RAYA PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE BUNG DAROH KUWEU TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID WARABO GAMPONG BAROH LAMPASEH LHOK LAMPASEH KRUENG LAM NGA DAYAH DABOH WUE LHOK KP ALUE WEU KRUENG SEUBAM COT BAK DILIB ULEE LHAT LAM RAYA LAMME GAROT WEU BADA MEUNASAH TUTONG EMPEE TANONG BAK CIRIH PEYEUNG DATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 340 221 224 180 162 390 431 185 221 156 513 156 112 313 140 114 79 147 283 315 160 554 502 271 276 316 157 50 152 120 264 323 153 285 273 194 206 257 252 9447
2 Jumlah Suara tidak sah 18 9 14 30 7 15 31 15 12 14 37 14 12 6 7 2 5 15 18 13 5 22 21 16 26 22 8 3 27 3 34 16 23 14 10 20 21 6 23 614
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 358 230 238 210 169 405 462 200 233 170 550 170 124 319 147 116 84 162 301 328 165 576 523 287 302 338 165 53 179 123 298 339 176 299 283 214 227 263 275 10061

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MATA IE BIRA COT BIRA LHOK BUNG TUJUH PEURUMPING ATONG REUDEUP SEUBAM LHOK SEUMET COT SEUNONG MON ARA COT LHOK COT LAMPOH SOH BUNG RAYA PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE BUNG DAROH KUWEU TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID WARABO GAMPONG BAROH LAMPASEH LHOK LAMPASEH KRUENG LAM NGA DAYAH DABOH WUE LHOK KP ALUE WEU KRUENG SEUBAM COT BAK DILIB ULEE LHAT LAM RAYA LAMME GAROT WEU BADA MEUNASAH TUTONG EMPEE TANONG BAK CIRIH PEYEUNG DATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 223 177 195 126 82 285 306 87 118 92 259 86 82 206 99 89 44 104 230 212 141 396 284 171 177 224 114 29 62 95 182 228 85 205 232 151 145 205 145 6373
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 117 44 29 54 80 105 125 98 103 64 254 70 30 107 41 25 35 43 53 103 19 158 218 100 99 92 43 21 90 25 82 95 68 80 41 43 61 52 107 3074
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 340 221 224 180 162 390 431 185 221 156 513 156 112 313 140 114 79 147 283 315 160 554 502 271 276 316 157 50 152 120 264 323 153 285 273 194 206 257 252 9447