Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih REUHAT TUHA NIRON ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BLANG CUT KLIENG MANYANG ANEUK BATEE MEUNASAH TUHA LAMPISANG MEUNASAH BAKTHU LAMBARIH BAK MEE LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU PANTERAWA LAMBIRAH KAYEE ADANG BUKLOH LAMBARIH JURONG RAYA LAM LHEU WEUSITEH DILIB LAMTEUNGOH BAET LAMPUOT DILIB BUKTI SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE BAET MEUSAGO BAET MESJID LAMBARO SIBREH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU TAMPOK JEURAT RAYA TAMPOK BLANG LAMTEH DAYAH LAM TANJONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 201 169 254 232 96 181 159 80 121 70 144 173 174 37 149 70 133 104 157 161 90 78 188 204 310 83 143 89 119 56 97 110 167 134 166 4899
  PR 203 187 218 240 104 196 159 93 127 65 145 196 165 32 158 69 136 113 175 168 86 75 203 193 318 91 146 99 141 64 85 126 191 129 166 5062
  JML 404 356 472 472 200 377 318 173 248 135 289 369 339 69 307 139 269 217 332 329 176 153 391 397 628 174 289 188 260 120 182 236 358 263 332 9961
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16
  JML 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 203 169 258 232 96 181 159 80 121 70 144 173 174 37 149 70 133 104 157 161 90 78 188 206 313 83 143 92 119 56 97 110 167 134 166 4913
  PR 203 187 223 241 104 196 159 93 127 65 145 196 165 32 158 69 138 113 175 168 87 75 203 193 318 91 146 106 141 64 85 126 191 129 166 5078
  JML 406 356 481 473 200 377 318 173 248 135 289 369 339 69 307 139 271 217 332 329 177 153 391 399 631 174 289 198 260 120 182 236 358 263 332 9991
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 133 132 138 132 69 118 107 59 93 58 107 114 130 33 104 56 121 81 116 107 78 70 154 126 188 61 109 68 95 52 62 76 104 104 131 3486
  PR 163 163 171 178 85 168 127 72 115 62 120 145 141 32 134 60 132 105 154 144 76 72 191 158 227 87 129 90 120 63 75 100 152 102 141 4254
  JML 296 295 309 310 154 286 234 131 208 120 227 259 271 65 238 116 253 186 270 251 154 142 345 284 415 148 238 158 215 115 137 176 256 206 272 7740
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16
  JML 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 135 132 142 132 69 118 107 59 93 58 107 114 130 33 104 56 121 81 116 107 78 70 154 128 191 61 109 71 95 52 62 76 104 104 131 3500
  PR 163 163 176 179 85 168 127 72 115 62 120 145 141 32 134 60 134 105 154 144 77 72 191 158 227 87 129 97 120 63 75 100 152 102 141 4270
  JML 298 295 318 311 154 286 234 131 208 120 227 259 271 65 238 116 255 186 270 251 155 142 345 286 418 148 238 168 215 115 137 176 256 206 272 7770

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara REUHAT TUHA NIRON ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BLANG CUT KLIENG MANYANG ANEUK BATEE MEUNASAH TUHA LAMPISANG MEUNASAH BAKTHU LAMBARIH BAK MEE LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU PANTERAWA LAMBIRAH KAYEE ADANG BUKLOH LAMBARIH JURONG RAYA LAM LHEU WEUSITEH DILIB LAMTEUNGOH BAET LAMPUOT DILIB BUKTI SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE BAET MEUSAGO BAET MESJID LAMBARO SIBREH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU TAMPOK JEURAT RAYA TAMPOK BLANG LAMTEH DAYAH LAM TANJONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 412 363 481 481 204 385 324 176 253 138 295 376 346 70 313 142 274 221 339 336 180 156 399 405 641 177 295 192 265 122 186 241 365 268 339 10160
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 114 68 163 170 50 99 90 45 45 18 68 117 75 5 75 26 19 35 69 85 25 14 54 119 223 29 57 24 50 7 49 65 109 62 67 2390
4 Jumlah surat suara digunakan 298 295 318 311 154 286 234 131 208 120 227 259 271 65 238 116 255 186 270 251 155 142 345 286 418 148 238 168 215 115 137 176 256 206 272 7770
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah REUHAT TUHA NIRON ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BLANG CUT KLIENG MANYANG ANEUK BATEE MEUNASAH TUHA LAMPISANG MEUNASAH BAKTHU LAMBARIH BAK MEE LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU PANTERAWA LAMBIRAH KAYEE ADANG BUKLOH LAMBARIH JURONG RAYA LAM LHEU WEUSITEH DILIB LAMTEUNGOH BAET LAMPUOT DILIB BUKTI SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE BAET MEUSAGO BAET MESJID LAMBARO SIBREH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU TAMPOK JEURAT RAYA TAMPOK BLANG LAMTEH DAYAH LAM TANJONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 288 283 303 292 146 265 217 124 191 117 212 244 263 62 210 107 247 177 262 244 144 125 325 263 405 146 224 161 208 109 133 163 239 199 261 7359
2 Jumlah Suara tidak sah 10 12 15 19 8 21 17 7 17 3 15 15 8 3 28 9 8 9 8 7 11 17 20 23 13 2 14 7 7 6 4 13 17 7 11 411
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 298 295 318 311 154 286 234 131 208 120 227 259 271 65 238 116 255 186 270 251 155 142 345 286 418 148 238 168 215 115 137 176 256 206 272 7770

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden REUHAT TUHA NIRON ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BLANG CUT KLIENG MANYANG ANEUK BATEE MEUNASAH TUHA LAMPISANG MEUNASAH BAKTHU LAMBARIH BAK MEE LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU PANTERAWA LAMBIRAH KAYEE ADANG BUKLOH LAMBARIH JURONG RAYA LAM LHEU WEUSITEH DILIB LAMTEUNGOH BAET LAMPUOT DILIB BUKTI SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE BAET MEUSAGO BAET MESJID LAMBARO SIBREH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU TAMPOK JEURAT RAYA TAMPOK BLANG LAMTEH DAYAH LAM TANJONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 156 182 172 183 86 115 147 67 107 72 89 143 156 29 128 55 154 122 156 159 88 55 174 136 145 83 137 71 152 68 60 98 118 121 205 4189
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 132 101 131 109 60 150 70 57 84 45 123 101 107 33 82 52 93 55 106 85 56 70 151 127 260 63 87 90 56 41 73 65 121 78 56 3170
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 288 283 303 292 146 265 217 124 191 117 212 244 263 62 210 107 247 177 262 244 144 125 325 263 405 146 224 161 208 109 133 163 239 199 261 7359