Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMBADEUK LAMPISANG KEUNEU UE LAM ISEK LAMKEUMOK LAM RUKAM GURAH RIMA JEUNEU LAM GEU EU LAM HASAN PAYA TIENG AJUEN BEURADEUN PULO BUNTA LAMGURON LAMBARO NEJID LAMPAGEU GAMPONG BARO LAM MANYANG LAMTEH LAM LUMPU LAM TEUNGOH LAM TUTUI MEUNASAH TUHA LAM AWE RIMA KEUNEUROM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 91 286 182 176 94 121 119 339 465 842 247 917 148 31 51 246 124 131 139 170 361 113 79 176 67 281 5996
  PR 83 290 177 151 72 107 96 310 420 863 194 895 121 29 40 235 118 104 125 149 349 92 70 160 64 265 5579
  JML 174 576 359 327 166 228 215 649 885 1705 441 1812 269 60 91 481 242 235 264 319 710 205 149 336 131 546 11575
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 6 11 2 6 53 11 37 1 0 0 0 1 2 9 0 19 0 0 6 0 0 164
  PR 0 0 0 0 0 6 5 4 1 44 13 27 1 0 0 0 2 3 11 0 22 0 0 7 0 0 146
  JML 0 0 0 0 0 12 16 6 7 97 24 64 2 0 0 0 3 5 20 0 41 0 0 13 0 0 310
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 91 286 182 176 94 127 130 341 473 895 259 954 149 31 51 246 125 133 148 170 380 113 79 182 67 281 6163
  PR 83 290 177 151 75 113 101 314 423 907 208 922 122 29 40 235 120 107 136 149 371 92 70 167 64 265 5731
  JML 174 576 359 327 169 240 231 655 896 1802 467 1876 271 60 91 481 245 240 284 319 751 205 149 349 131 546 11894
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 68 173 136 123 64 64 79 201 218 475 139 506 102 22 41 180 92 87 88 105 196 90 79 105 52 167 3652
  PR 68 196 148 112 54 72 71 248 252 512 124 557 104 23 37 190 82 64 81 97 216 72 70 105 43 190 3788
  JML 136 369 284 235 118 136 150 449 470 987 263 1063 206 45 78 370 174 151 169 202 412 162 149 210 95 357 7440
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 6 11 2 6 53 11 37 1 0 0 0 1 2 9 0 19 0 0 6 0 0 164
  PR 0 0 0 0 0 6 5 4 1 44 13 27 1 0 0 0 2 3 11 0 22 0 0 7 0 0 146
  JML 0 0 0 0 0 12 16 6 7 97 24 64 2 0 0 0 3 5 20 0 41 0 0 13 0 0 310
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 68 173 136 123 64 70 90 203 226 528 151 543 103 22 41 180 93 89 97 105 215 90 79 111 52 167 3819
  PR 68 196 148 112 57 78 76 252 255 556 138 584 105 23 37 190 84 67 92 97 238 72 70 112 43 190 3940
  JML 136 369 284 235 121 148 166 455 481 1084 289 1127 208 45 78 370 177 156 189 202 453 162 149 223 95 357 7759

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMBADEUK LAMPISANG KEUNEU UE LAM ISEK LAMKEUMOK LAM RUKAM GURAH RIMA JEUNEU LAM GEU EU LAM HASAN PAYA TIENG AJUEN BEURADEUN PULO BUNTA LAMGURON LAMBARO NEJID LAMPAGEU GAMPONG BARO LAM MANYANG LAMTEH LAM LUMPU LAM TEUNGOH LAM TUTUI MEUNASAH TUHA LAM AWE RIMA KEUNEUROM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 177 588 366 334 169 233 219 662 903 1739 450 1847 274 61 93 491 247 240 269 325 724 209 152 343 134 557 11806
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 41 213 82 99 48 85 53 207 422 655 161 719 66 16 15 121 70 84 80 123 271 47 3 120 39 200 4040
4 Jumlah surat suara digunakan 136 369 284 235 121 148 166 455 481 1084 289 1127 208 45 78 370 177 156 189 202 453 162 149 223 95 357 7759
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMBADEUK LAMPISANG KEUNEU UE LAM ISEK LAMKEUMOK LAM RUKAM GURAH RIMA JEUNEU LAM GEU EU LAM HASAN PAYA TIENG AJUEN BEURADEUN PULO BUNTA LAMGURON LAMBARO NEJID LAMPAGEU GAMPONG BARO LAM MANYANG LAMTEH LAM LUMPU LAM TEUNGOH LAM TUTUI MEUNASAH TUHA LAM AWE RIMA KEUNEUROM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 125 338 265 229 108 143 160 425 472 1068 283 1103 184 43 69 338 166 155 184 193 441 158 146 210 88 346 7440
2 Jumlah Suara tidak sah 11 31 19 6 13 5 6 30 9 16 6 24 24 2 9 32 11 1 5 9 12 4 3 13 7 11 319
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 136 369 284 235 121 148 166 455 481 1084 289 1127 208 45 78 370 177 156 189 202 453 162 149 223 95 357 7759

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMBADEUK LAMPISANG KEUNEU UE LAM ISEK LAMKEUMOK LAM RUKAM GURAH RIMA JEUNEU LAM GEU EU LAM HASAN PAYA TIENG AJUEN BEURADEUN PULO BUNTA LAMGURON LAMBARO NEJID LAMPAGEU GAMPONG BARO LAM MANYANG LAMTEH LAM LUMPU LAM TEUNGOH LAM TUTUI MEUNASAH TUHA LAM AWE RIMA KEUNEUROM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 59 216 148 90 51 50 55 205 249 601 126 727 86 21 26 127 59 70 87 83 220 60 66 116 57 123 3778
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 66 122 117 139 57 93 105 220 223 467 157 376 98 22 43 211 107 85 97 110 221 98 80 94 31 223 3662
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 125 338 265 229 108 143 160 425 472 1068 283 1103 184 43 69 338 166 155 184 193 441 158 146 210 88 346 7440