Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUBUK BATEE COT MONTIWAN PALEUH BLANG REULOH TANJONG SANTAN MEUNASAH MANYET MEUNASAH MANYANG PA KALUT PANTEE BINEH BLANG LAMPREH LAMJAMPOK PALEUH PULO LAM COT LAMPREH LAMTEUNGOH KAYEE LEE COT GUD LAM TEUNGOH BADA UJONG XII LAM BADA LAM DAYA LAM UE LAM SINYEU JURONG PEUJERA MEUNASAH KRUENG LUBUK SUKON DHAM PULO DHAM CEUKOK PASI LAMGAROT SIRON MEUNASAH TUTONG MEUNASAH DEYAH MEUNASAH BARO BAKOY MEUNASAH MANYANG LG LUBOK GAPUY PASIE LUBUK BUENG CUEKOK AJEE PAGAR AIR COT BADA COT SURUY COT ALUE ATEUK LUENG IE GANI AJEE CUT AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK TEUBANG PHUI LAMBARO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 323 89 151 317 419 221 248 270 106 308 917 70 160 114 213 455 36 196 122 85 180 62 85 38 344 532 273 168 199 280 342 160 90 142 169 119 191 115 68 210 75 191 92 166 182 185 128 112 103 522 10343
  PR 313 96 169 327 421 202 216 236 91 327 396 69 148 109 216 419 42 191 102 90 172 70 92 38 327 538 308 143 216 285 294 162 94 132 155 97 205 112 79 203 76 188 87 185 188 197 114 111 106 533 9687
  JML 636 185 320 644 840 423 464 506 197 635 1313 139 308 223 429 874 78 387 224 175 352 132 177 76 671 1070 581 311 415 565 636 322 184 274 324 216 396 227 147 413 151 379 179 351 370 382 242 223 209 1055 20030
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
  PR 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 0 3 0 0 7 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  PR 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 323 92 153 317 433 233 248 270 106 308 924 70 162 114 213 455 36 196 122 85 180 62 85 38 344 532 273 168 199 280 342 160 90 142 169 121 191 118 68 210 75 191 92 166 182 185 128 112 103 522 10388
  PR 313 96 170 327 430 212 216 236 91 327 403 69 149 109 216 419 42 191 102 91 172 70 93 38 327 538 308 143 216 285 294 162 94 132 155 97 205 114 79 203 76 188 87 185 188 197 114 111 106 533 9719
  JML 636 188 323 644 863 445 464 506 197 635 1327 139 311 223 429 874 78 387 224 176 352 132 178 76 671 1070 581 311 415 565 636 322 184 274 324 218 396 232 147 413 151 379 179 351 370 382 242 223 209 1055 20107
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 205 86 134 242 255 145 171 194 90 184 572 70 129 98 185 227 33 115 96 72 147 51 85 32 239 336 261 126 139 244 210 131 63 100 113 103 175 106 63 159 67 134 84 101 110 165 110 87 79 282 7405
  PR 220 94 162 256 296 171 166 203 84 212 295 67 132 101 191 249 39 130 92 83 146 63 92 37 243 378 289 124 195 267 194 146 85 99 130 83 205 107 72 157 61 156 87 132 138 174 108 67 101 344 7723
  JML 425 180 296 498 551 316 337 397 174 396 867 137 261 199 376 476 72 245 188 155 293 114 177 69 482 714 550 250 334 511 404 277 148 199 243 186 380 213 135 316 128 290 171 233 248 339 218 154 180 626 15128
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 3 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  PR 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 0 3 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  PR 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 205 89 136 242 269 152 171 194 90 184 579 70 131 98 185 227 33 115 96 72 147 51 85 32 239 336 261 126 139 244 210 131 63 100 113 105 175 109 63 159 67 134 84 101 110 165 110 87 79 282 7445
  PR 220 94 163 256 305 175 166 203 84 212 302 67 133 101 191 249 39 130 92 84 146 63 93 37 243 378 289 124 195 267 194 146 85 99 130 83 205 109 72 157 61 156 87 132 138 174 108 67 101 344 7749
  JML 425 183 299 498 574 327 337 397 174 396 881 137 264 199 376 476 72 245 188 156 293 114 178 69 482 714 550 250 334 511 404 277 148 199 243 188 380 218 135 316 128 290 171 233 248 339 218 154 180 626 15194

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUBUK BATEE COT MONTIWAN PALEUH BLANG REULOH TANJONG SANTAN MEUNASAH MANYET MEUNASAH MANYANG PA KALUT PANTEE BINEH BLANG LAMPREH LAMJAMPOK PALEUH PULO LAM COT LAMPREH LAMTEUNGOH KAYEE LEE COT GUD LAM TEUNGOH BADA UJONG XII LAM BADA LAM DAYA LAM UE LAM SINYEU JURONG PEUJERA MEUNASAH KRUENG LUBUK SUKON DHAM PULO DHAM CEUKOK PASI LAMGAROT SIRON MEUNASAH TUTONG MEUNASAH DEYAH MEUNASAH BARO BAKOY MEUNASAH MANYANG LG LUBOK GAPUY PASIE LUBUK BUENG CUEKOK AJEE PAGAR AIR COT BADA COT SURUY COT ALUE ATEUK LUENG IE GANI AJEE CUT AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK TEUBANG PHUI LAMBARO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 649 192 326 656 867 423 473 516 201 648 1350 142 316 227 438 891 81 395 226 179 359 139 178 82 684 1108 593 307 423 576 655 328 188 279 333 215 404 231 150 423 154 387 183 358 376 385 247 228 213 1069 20451
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 224 9 27 158 293 96 136 119 27 252 469 5 52 28 62 415 9 150 38 23 66 25 0 13 202 394 43 57 89 65 251 51 38 80 90 27 24 13 15 107 26 97 12 125 128 46 29 74 33 434 5246
4 Jumlah surat suara digunakan 425 183 299 498 574 327 337 397 174 396 881 137 264 199 376 476 72 245 188 156 293 114 178 69 482 714 550 250 334 511 404 277 148 199 243 188 380 218 135 316 128 290 171 233 248 339 218 154 180 626 15194
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUBUK BATEE COT MONTIWAN PALEUH BLANG REULOH TANJONG SANTAN MEUNASAH MANYET MEUNASAH MANYANG PA KALUT PANTEE BINEH BLANG LAMPREH LAMJAMPOK PALEUH PULO LAM COT LAMPREH LAMTEUNGOH KAYEE LEE COT GUD LAM TEUNGOH BADA UJONG XII LAM BADA LAM DAYA LAM UE LAM SINYEU JURONG PEUJERA MEUNASAH KRUENG LUBUK SUKON DHAM PULO DHAM CEUKOK PASI LAMGAROT SIRON MEUNASAH TUTONG MEUNASAH DEYAH MEUNASAH BARO BAKOY MEUNASAH MANYANG LG LUBOK GAPUY PASIE LUBUK BUENG CUEKOK AJEE PAGAR AIR COT BADA COT SURUY COT ALUE ATEUK LUENG IE GANI AJEE CUT AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK TEUBANG PHUI LAMBARO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 400 173 282 474 565 320 320 389 150 389 802 133 253 186 365 457 71 230 175 147 282 105 174 57 465 704 542 240 325 480 359 274 134 189 228 179 365 202 127 277 119 280 153 208 206 317 195 145 166 599 14377
2 Jumlah Suara tidak sah 25 10 17 24 9 7 17 8 24 7 79 4 11 13 11 19 1 15 13 9 11 9 4 12 17 10 8 10 9 31 45 3 14 10 15 9 15 16 8 39 9 10 18 25 42 22 23 9 14 27 817
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 425 183 299 498 574 327 337 397 174 396 881 137 264 199 376 476 72 245 188 156 293 114 178 69 482 714 550 250 334 511 404 277 148 199 243 188 380 218 135 316 128 290 171 233 248 339 218 154 180 626 15194

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUBUK BATEE COT MONTIWAN PALEUH BLANG REULOH TANJONG SANTAN MEUNASAH MANYET MEUNASAH MANYANG PA KALUT PANTEE BINEH BLANG LAMPREH LAMJAMPOK PALEUH PULO LAM COT LAMPREH LAMTEUNGOH KAYEE LEE COT GUD LAM TEUNGOH BADA UJONG XII LAM BADA LAM DAYA LAM UE LAM SINYEU JURONG PEUJERA MEUNASAH KRUENG LUBUK SUKON DHAM PULO DHAM CEUKOK PASI LAMGAROT SIRON MEUNASAH TUTONG MEUNASAH DEYAH MEUNASAH BARO BAKOY MEUNASAH MANYANG LG LUBOK GAPUY PASIE LUBUK BUENG CUEKOK AJEE PAGAR AIR COT BADA COT SURUY COT ALUE ATEUK LUENG IE GANI AJEE CUT AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK TEUBANG PHUI LAMBARO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 241 114 190 251 280 114 192 197 95 193 431 95 147 96 213 236 57 110 114 70 173 58 109 27 278 411 381 127 175 237 170 154 62 121 89 74 209 148 68 167 72 168 92 101 108 149 118 81 120 343 8026
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 159 59 92 223 285 206 128 192 55 196 371 38 106 90 152 221 14 120 61 77 109 47 65 30 187 293 161 113 150 243 189 120 72 68 139 105 156 54 59 110 47 112 61 107 98 168 77 64 46 256 6351
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 400 173 282 474 565 320 320 389 150 389 802 133 253 186 365 457 71 230 175 147 282 105 174 57 465 704 542 240 325 480 359 274 134 189 228 179 365 202 127 277 119 280 153 208 206 317 195 145 166 599 14377