Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG COT CUT COT PEUTANO LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAM ASAN LAMPOH KEUDEE LAMBUNOT PAYA PUUK BABAH JURONG LAM GLUMPANG RABEU LAM CEU UJONG BLANG COT YANG COT RAYA COT PREH BEURANGONG LAM TRIENG DEYAH CUCUM TUMPOK LAMPOH LAMBUNOT TANOH LAM ROH GUE COT MASAM LAM BAET COT MANCANG SEUPEU LAM NEUHEUN BUENG BAK JOK COT BEUT LAMPUUK LAM SABANG LAM ALUE RAYA LAM ALUE CUT LAM RAYA LAM SEUNONG BAK BULOH ARON LAMTEUBEE MON ARA LAMTEUBEE GEUPULA LAMPOH TAROM COT LAM MEE LEUPUNG MASJID KRUENG ANOI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 111 115 278 146 590 135 209 205 122 129 383 105 185 329 204 220 186 314 149 115 167 218 100 52 34 146 118 301 168 212 127 229 158 90 231 138 168 165 158 70 53 65 107 163 123 95 329 8215
  PR 90 127 285 145 444 142 198 194 142 164 404 108 190 309 194 225 201 338 134 122 181 251 95 54 35 153 123 313 179 234 137 251 162 99 227 140 150 177 171 67 65 64 110 173 117 91 327 8302
  JML 201 242 563 291 1034 277 407 399 264 293 787 213 375 638 398 445 387 652 283 237 348 469 195 106 69 299 241 614 347 446 264 480 320 189 458 278 318 342 329 137 118 129 217 336 240 186 656 16517
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
  PR 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  JML 3 0 6 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 113 115 282 146 593 135 211 205 122 129 383 105 185 337 204 228 186 314 149 115 167 218 100 52 35 146 118 301 168 212 127 229 158 90 231 138 168 165 158 70 53 65 107 163 123 95 329 8243
  PR 91 127 287 145 453 142 198 194 142 164 404 108 190 311 194 233 201 338 134 122 183 251 95 54 35 153 123 313 179 234 137 251 162 99 227 140 150 177 171 67 65 64 110 173 117 91 327 8326
  JML 204 242 569 291 1046 277 409 399 264 293 787 213 375 648 398 461 387 652 283 237 350 469 195 106 70 299 241 614 347 446 264 480 320 189 458 278 318 342 329 137 118 129 217 336 240 186 656 16569
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 67 103 169 94 198 94 137 118 114 120 193 83 101 219 132 132 110 213 104 77 107 134 100 52 21 110 108 182 124 178 94 180 140 74 140 97 105 90 105 55 42 49 63 111 97 66 295 5497
  PR 74 108 222 105 200 117 147 130 138 148 255 95 118 221 160 145 153 258 122 95 137 159 95 54 30 128 118 243 149 189 108 198 120 91 168 97 120 135 143 61 57 58 87 149 113 80 311 6409
  JML 141 211 391 199 398 211 284 248 252 268 448 178 219 440 292 277 263 471 226 172 244 293 195 106 51 238 226 425 273 367 202 378 260 165 308 194 225 225 248 116 99 107 150 260 210 146 606 11906
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
  PR 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  JML 3 0 6 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 69 103 173 94 201 94 139 118 114 120 193 83 101 227 132 140 110 213 104 77 107 134 100 52 22 110 108 182 124 178 94 180 140 74 140 97 105 90 105 55 42 49 63 111 97 66 295 5525
  PR 75 108 224 105 209 117 147 130 138 148 255 95 118 223 160 153 153 258 122 95 139 159 95 54 30 128 118 243 149 189 108 198 120 91 168 97 120 135 143 61 57 58 87 149 113 80 311 6433
  JML 144 211 397 199 410 211 286 248 252 268 448 178 219 450 292 293 263 471 226 172 246 293 195 106 52 238 226 425 273 367 202 378 260 165 308 194 225 225 248 116 99 107 150 260 210 146 606 11958

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG COT CUT COT PEUTANO LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAM ASAN LAMPOH KEUDEE LAMBUNOT PAYA PUUK BABAH JURONG LAM GLUMPANG RABEU LAM CEU UJONG BLANG COT YANG COT RAYA COT PREH BEURANGONG LAM TRIENG DEYAH CUCUM TUMPOK LAMPOH LAMBUNOT TANOH LAM ROH GUE COT MASAM LAM BAET COT MANCANG SEUPEU LAM NEUHEUN BUENG BAK JOK COT BEUT LAMPUUK LAM SABANG LAM ALUE RAYA LAM ALUE CUT LAM RAYA LAM SEUNONG BAK BULOH ARON LAMTEUBEE MON ARA LAMTEUBEE GEUPULA LAMPOH TAROM COT LAM MEE LEUPUNG MASJID KRUENG ANOI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 205 247 574 297 1055 283 415 407 269 299 803 217 383 651 406 454 395 665 289 242 355 478 199 108 70 305 246 626 354 455 269 490 326 193 467 284 324 349 336 140 120 132 221 343 245 190 669 16850
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 61 36 177 98 645 72 129 159 17 31 355 39 164 201 114 161 132 194 63 70 109 185 4 2 18 67 20 201 80 88 67 112 66 28 159 90 99 124 88 24 21 25 71 83 35 44 63 4891
4 Jumlah surat suara digunakan 144 211 397 199 410 211 286 248 252 268 448 178 219 450 292 293 263 471 226 172 246 293 195 106 52 238 226 425 273 367 202 378 260 165 308 194 225 225 248 116 99 107 150 260 210 146 606 11958
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG COT CUT COT PEUTANO LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAM ASAN LAMPOH KEUDEE LAMBUNOT PAYA PUUK BABAH JURONG LAM GLUMPANG RABEU LAM CEU UJONG BLANG COT YANG COT RAYA COT PREH BEURANGONG LAM TRIENG DEYAH CUCUM TUMPOK LAMPOH LAMBUNOT TANOH LAM ROH GUE COT MASAM LAM BAET COT MANCANG SEUPEU LAM NEUHEUN BUENG BAK JOK COT BEUT LAMPUUK LAM SABANG LAM ALUE RAYA LAM ALUE CUT LAM RAYA LAM SEUNONG BAK BULOH ARON LAMTEUBEE MON ARA LAMTEUBEE GEUPULA LAMPOH TAROM COT LAM MEE LEUPUNG MASJID KRUENG ANOI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 139 205 378 194 399 196 269 240 237 248 436 171 205 440 284 285 260 459 209 159 241 290 166 87 45 220 212 408 268 357 191 364 244 146 298 190 216 189 224 109 85 96 148 252 194 130 590 11373
2 Jumlah Suara tidak sah 5 6 19 5 11 15 17 8 15 20 12 7 14 10 8 8 3 12 17 13 5 3 29 19 7 18 14 17 5 10 11 14 16 19 10 4 9 36 24 7 14 11 2 8 16 16 16 585
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 144 211 397 199 410 211 286 248 252 268 448 178 219 450 292 293 263 471 226 172 246 293 195 106 52 238 226 425 273 367 202 378 260 165 308 194 225 225 248 116 99 107 150 260 210 146 606 11958

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG COT CUT COT PEUTANO LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAM ASAN LAMPOH KEUDEE LAMBUNOT PAYA PUUK BABAH JURONG LAM GLUMPANG RABEU LAM CEU UJONG BLANG COT YANG COT RAYA COT PREH BEURANGONG LAM TRIENG DEYAH CUCUM TUMPOK LAMPOH LAMBUNOT TANOH LAM ROH GUE COT MASAM LAM BAET COT MANCANG SEUPEU LAM NEUHEUN BUENG BAK JOK COT BEUT LAMPUUK LAM SABANG LAM ALUE RAYA LAM ALUE CUT LAM RAYA LAM SEUNONG BAK BULOH ARON LAMTEUBEE MON ARA LAMTEUBEE GEUPULA LAMPOH TAROM COT LAM MEE LEUPUNG MASJID KRUENG ANOI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 87 95 226 87 222 134 176 169 105 118 267 83 121 231 159 151 82 325 98 75 87 182 77 52 13 110 133 278 203 180 53 181 157 94 140 82 137 97 104 35 26 47 62 92 119 48 332 6132
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 52 110 152 107 177 62 93 71 132 130 169 88 84 209 125 134 178 134 111 84 154 108 89 35 32 110 79 130 65 177 138 183 87 52 158 108 79 92 120 74 59 49 86 160 75 82 258 5241
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 139 205 378 194 399 196 269 240 237 248 436 171 205 440 284 285 260 459 209 159 241 290 166 87 45 220 212 408 268 357 191 364 244 146 298 190 216 189 224 109 85 96 148 252 194 130 590 11373