Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMTAMOT SAREE ACEH SUKA MULYA SUKADAMAI PANCA KUBU LAM KUBU PANCA PAYA KEUREULEH LON ASAN LONBAROH LAMBARO TUNONG TEULADAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 446 613 304 877 82 90 180 157 189 135 143 333 3549
  PR 494 574 294 775 71 95 148 159 195 134 131 351 3421
  JML 940 1187 598 1652 153 185 328 316 384 269 274 684 6970
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 450 613 304 877 82 90 180 157 189 135 143 333 3553
  PR 506 574 294 775 71 95 148 159 195 134 131 351 3433
  JML 956 1187 598 1652 153 185 328 316 384 269 274 684 6986
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 225 251 210 392 57 79 101 106 137 107 98 221 1984
  PR 323 227 222 387 50 85 108 134 138 111 118 252 2155
  JML 548 478 432 779 107 164 209 240 275 218 216 473 4139
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  JML 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 229 251 210 392 57 79 101 106 137 107 98 221 1988
  PR 335 227 222 387 50 85 108 134 138 111 118 252 2167
  JML 564 478 432 779 107 164 209 240 275 218 216 473 4155

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMTAMOT SAREE ACEH SUKA MULYA SUKADAMAI PANCA KUBU LAM KUBU PANCA PAYA KEUREULEH LON ASAN LONBAROH LAMBARO TUNONG TEULADAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 962 1203 605 1684 157 189 337 322 395 277 279 699 7109
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 398 725 173 905 50 25 128 82 120 59 63 226 2954
4 Jumlah surat suara digunakan 564 478 432 779 107 164 209 240 275 218 216 473 4155
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMTAMOT SAREE ACEH SUKA MULYA SUKADAMAI PANCA KUBU LAM KUBU PANCA PAYA KEUREULEH LON ASAN LONBAROH LAMBARO TUNONG TEULADAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 549 470 425 770 95 150 207 218 263 194 198 466 4005
2 Jumlah Suara tidak sah 15 8 7 9 12 14 2 22 12 24 18 7 150
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 564 478 432 779 107 164 209 240 275 218 216 473 4155

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMTAMOT SAREE ACEH SUKA MULYA SUKADAMAI PANCA KUBU LAM KUBU PANCA PAYA KEUREULEH LON ASAN LONBAROH LAMBARO TUNONG TEULADAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 274 216 225 395 35 44 35 119 121 61 80 237 1842
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 275 254 200 375 60 106 172 99 142 133 118 229 2163
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 549 470 425 770 95 150 207 218 263 194 198 466 4005