Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEUREUBEH JANTHO MAKMUR JANTHO BARU CUCUM SUKA TANI JALIN WEU BUENG DATA CUT AWEK JANTHO BARUEH BUKET MEUSARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 464 879 359 99 38 87 73 71 32 55 54 129 387 2727
  PR 411 832 353 227 32 79 80 65 34 54 48 141 358 2714
  JML 875 1711 712 326 70 166 153 136 66 109 102 270 745 5441
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
  PR 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 464 882 361 99 38 87 73 71 32 55 54 129 389 2734
  PR 411 832 353 233 32 79 80 65 34 54 48 141 358 2720
  JML 875 1714 714 332 70 166 153 136 66 109 102 270 747 5454
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 250 731 257 61 32 84 69 67 29 49 50 109 288 2076
  PR 259 575 252 177 25 74 75 59 28 48 48 121 292 2033
  JML 509 1306 509 238 57 158 144 126 57 97 98 230 580 4109
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
  PR 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 250 734 259 61 32 84 69 67 29 49 50 109 290 2083
  PR 259 575 252 183 25 74 75 59 28 48 48 121 292 2039
  JML 509 1309 511 244 57 158 144 126 57 97 98 230 582 4122

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEUREUBEH JANTHO MAKMUR JANTHO BARU CUCUM SUKA TANI JALIN WEU BUENG DATA CUT AWEK JANTHO BARUEH BUKET MEUSARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 893 1746 726 333 71 169 156 139 67 111 104 275 760 5550
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 384 437 215 89 14 11 12 13 10 14 6 45 178 1428
4 Jumlah surat suara digunakan 509 1309 511 244 57 158 144 126 57 97 98 230 582 4122
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEUREUBEH JANTHO MAKMUR JANTHO BARU CUCUM SUKA TANI JALIN WEU BUENG DATA CUT AWEK JANTHO BARUEH BUKET MEUSARA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 494 1274 499 240 56 154 140 116 49 88 90 216 569 3985
2 Jumlah Suara tidak sah 15 35 12 4 1 4 4 10 8 9 8 14 13 137
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 509 1309 511 244 57 158 144 126 57 97 98 230 582 4122

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEUREUBEH JANTHO MAKMUR JANTHO BARU CUCUM SUKA TANI JALIN WEU BUENG DATA CUT AWEK JANTHO BARUEH BUKET MEUSARA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 261 715 205 147 27 82 60 25 12 24 50 50 309 1967
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 233 559 294 93 29 72 80 91 37 64 40 166 260 2018
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 494 1274 499 240 56 154 140 116 49 88 90 216 569 3985