Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LHANG EMPETRING LAMBLEUT LAMSOD MANEE DAYAH BLANG KIREE TEUBALUI TURAM NEUSOK LAMTADOK LAMKUNYET LAMBATEE BILUI LAMBARO BILUY Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 276 190 254 117 78 216 178 150 186 226 204 83 208 119 2485
  PR 282 167 243 121 82 237 160 145 223 219 212 98 187 120 2496
  JML 558 357 497 238 160 453 338 295 409 445 416 181 395 239 4981
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 15
  PR 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
  JML 7 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 5 23
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 279 191 257 117 78 216 178 151 186 226 204 84 211 122 2500
  PR 286 167 243 121 83 237 160 145 223 219 212 98 188 122 2504
  JML 565 358 500 238 161 453 338 296 409 445 416 182 399 244 5004
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 139 128 156 96 68 146 123 112 128 114 112 63 169 88 1642
  PR 171 133 190 97 71 189 125 113 176 149 145 91 176 105 1931
  JML 310 261 346 193 139 335 248 225 304 263 257 154 345 193 3573
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 15
  PR 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
  JML 7 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 5 23
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 142 129 159 96 68 146 123 113 128 114 112 64 172 91 1657
  PR 175 133 190 97 72 189 125 113 176 149 145 91 177 107 1939
  JML 317 262 349 193 140 335 248 226 304 263 257 155 349 198 3596

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LHANG EMPETRING LAMBLEUT LAMSOD MANEE DAYAH BLANG KIREE TEUBALUI TURAM NEUSOK LAMTADOK LAMKUNYET LAMBATEE BILUI LAMBARO BILUY Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 569 364 507 243 163 462 345 301 417 454 424 185 403 243 5080
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 252 102 158 50 23 127 97 75 113 191 167 30 54 45 1484
4 Jumlah surat suara digunakan 317 262 349 193 140 335 248 226 304 263 257 155 349 198 3596
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LHANG EMPETRING LAMBLEUT LAMSOD MANEE DAYAH BLANG KIREE TEUBALUI TURAM NEUSOK LAMTADOK LAMKUNYET LAMBATEE BILUI LAMBARO BILUY Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 302 250 334 184 131 322 227 216 287 251 237 146 337 194 3418
2 Jumlah Suara tidak sah 15 12 15 9 9 13 21 10 17 12 20 9 12 4 178
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 317 262 349 193 140 335 248 226 304 263 257 155 349 198 3596

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LHANG EMPETRING LAMBLEUT LAMSOD MANEE DAYAH BLANG KIREE TEUBALUI TURAM NEUSOK LAMTADOK LAMKUNYET LAMBATEE BILUI LAMBARO BILUY
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 124 157 241 93 46 147 120 105 121 144 134 111 183 93 1819
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 178 93 93 91 85 175 107 111 166 107 103 35 154 101 1599
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 302 250 334 184 131 322 227 216 287 251 237 146 337 194 3418