Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG MULAK TALANG SAWAH MUARA CAWANG KERUNG PERIGI MUARA SIBAN PAGAR BATU JATI KUBA KARANG DALAM LUBUK SEPANG TANJUNG SIRIH PULAU PINANG TALANG SEJEMPUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 286 276 180 298 101 430 229 560 310 301 263 361 270 508 4373
  PR 259 225 174 271 114 431 223 558 316 320 240 372 280 516 4299
  JML 545 501 354 569 215 861 452 1118 626 621 503 733 550 1024 8672
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 14
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 286 276 180 298 101 434 229 560 310 302 263 361 270 508 4378
  PR 259 225 174 271 114 439 223 558 316 321 240 372 280 516 4308
  JML 545 501 354 569 215 873 452 1118 626 623 503 733 550 1024 8686
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 254 219 143 233 88 319 182 444 248 227 206 277 227 359 3426
  PR 189 191 152 204 95 346 190 499 265 253 197 296 233 382 3492
  JML 443 410 295 437 183 665 372 943 513 480 403 573 460 741 6918
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 14
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 254 219 143 233 88 323 182 444 248 228 206 277 227 359 3431
  PR 189 191 152 204 95 354 190 499 265 254 197 296 233 382 3501
  JML 443 410 295 437 183 677 372 943 513 482 403 573 460 741 6932

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG MULAK TALANG SAWAH MUARA CAWANG KERUNG PERIGI MUARA SIBAN PAGAR BATU JATI KUBA KARANG DALAM LUBUK SEPANG TANJUNG SIRIH PULAU PINANG TALANG SEJEMPUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 556 511 361 580 219 878 461 1140 639 634 513 748 561 1044 8845
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 113 100 66 143 36 201 89 197 126 152 110 175 100 303 1911
4 Jumlah surat suara digunakan 443 410 295 437 183 677 372 943 513 482 403 573 460 741 6932
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG MULAK TALANG SAWAH MUARA CAWANG KERUNG PERIGI MUARA SIBAN PAGAR BATU JATI KUBA KARANG DALAM LUBUK SEPANG TANJUNG SIRIH PULAU PINANG TALANG SEJEMPUT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 439 410 290 432 173 672 365 938 505 476 399 566 453 733 6851
2 Jumlah Suara tidak sah 4 0 5 5 10 5 7 5 8 6 4 7 7 8 81
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 443 410 295 437 183 677 372 943 513 482 403 573 460 741 6932

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG MULAK TALANG SAWAH MUARA CAWANG KERUNG PERIGI MUARA SIBAN PAGAR BATU JATI KUBA KARANG DALAM LUBUK SEPANG TANJUNG SIRIH PULAU PINANG TALANG SEJEMPUT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 279 126 149 298 109 463 284 748 343 405 311 426 296 373 4610
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 160 284 141 134 64 209 81 190 162 71 88 140 157 360 2241
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 439 410 290 432 173 672 365 938 505 476 399 566 453 733 6851