Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KEBAN AGUNG GERAMAT PENGENTAAN LESUNG BATU AIR PUAR DURIAN DANGKAL MENGKENANG TALANG BERANGIN DANAU BELIDANG PADANG BINDU LUBUK DENDAN LAWANG AGUNG MULAK TEBING TINGGI DATAR BALAM TALANG PADANG PAJAR BULAN SUKA NANTI KARANG LEBAK PENANDINGAN BABATAN JADIAN BARU JADIAN LAMA MUARA TIGA SENGKUANG PENINDAIAN PADANG MASAD Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 422 421 193 254 341 351 549 128 186 194 197 857 119 316 100 399 149 143 281 112 184 167 278 82 153 155 6731
  PR 378 402 191 275 342 294 508 116 159 162 163 809 116 315 96 388 126 139 257 109 179 139 244 84 131 124 6246
  JML 800 823 384 529 683 645 1057 244 345 356 360 1666 235 631 196 787 275 282 538 221 363 306 522 166 284 279 12977
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 17
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 6 0 0 0 25
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 422 421 193 254 341 352 549 128 186 195 198 857 123 316 100 399 152 143 281 114 184 167 281 82 153 155 6746
  PR 378 402 191 275 342 296 508 116 159 164 166 809 120 315 96 388 131 139 257 111 179 139 249 84 131 124 6269
  JML 800 823 384 529 683 648 1057 244 345 359 364 1666 243 631 196 787 283 282 538 225 363 306 530 166 284 279 13015
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 299 337 158 212 295 265 406 99 139 149 142 588 92 249 86 286 109 117 194 87 167 116 223 70 116 124 5125
  PR 288 336 169 225 306 251 367 95 128 135 141 592 89 240 79 279 109 120 207 85 153 119 214 72 112 114 5025
  JML 587 673 327 437 601 516 773 194 267 284 283 1180 181 489 165 565 218 237 401 172 320 235 437 142 228 238 10150
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 13
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 17
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 6 0 0 0 25
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 299 337 158 212 295 266 406 99 139 150 143 588 96 249 86 286 112 117 194 89 167 116 226 70 116 124 5140
  PR 288 336 169 225 306 253 367 95 128 137 144 592 93 240 79 279 114 120 207 87 153 119 219 72 112 114 5048
  JML 587 673 327 437 601 519 773 194 267 287 287 1180 189 489 165 565 226 237 401 176 320 235 445 142 228 238 10188

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KEBAN AGUNG GERAMAT PENGENTAAN LESUNG BATU AIR PUAR DURIAN DANGKAL MENGKENANG TALANG BERANGIN DANAU BELIDANG PADANG BINDU LUBUK DENDAN LAWANG AGUNG MULAK TEBING TINGGI DATAR BALAM TALANG PADANG PAJAR BULAN SUKA NANTI KARANG LEBAK PENANDINGAN BABATAN JADIAN BARU JADIAN LAMA MUARA TIGA SENGKUANG PENINDAIAN PADANG MASAD Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 815 863 392 545 695 657 1078 248 352 363 367 1675 240 648 200 803 284 288 550 225 370 310 533 169 290 285 13245
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 228 190 65 108 94 138 305 54 85 76 80 495 51 159 35 238 58 51 149 49 50 75 88 27 62 47 3057
4 Jumlah surat suara digunakan 587 673 327 437 601 519 773 194 267 287 287 1180 189 489 165 565 226 237 401 176 320 235 445 142 228 238 10188
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KEBAN AGUNG GERAMAT PENGENTAAN LESUNG BATU AIR PUAR DURIAN DANGKAL MENGKENANG TALANG BERANGIN DANAU BELIDANG PADANG BINDU LUBUK DENDAN LAWANG AGUNG MULAK TEBING TINGGI DATAR BALAM TALANG PADANG PAJAR BULAN SUKA NANTI KARANG LEBAK PENANDINGAN BABATAN JADIAN BARU JADIAN LAMA MUARA TIGA SENGKUANG PENINDAIAN PADANG MASAD Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 584 662 327 433 600 518 767 193 264 285 284 1177 188 483 165 558 225 234 391 174 319 232 443 140 226 236 10108
2 Jumlah Suara tidak sah 3 11 0 4 1 1 6 1 3 2 3 3 1 6 0 7 1 3 10 2 1 3 2 2 2 2 80
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 587 673 327 437 601 519 773 194 267 287 287 1180 189 489 165 565 226 237 401 176 320 235 445 142 228 238 10188

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KEBAN AGUNG GERAMAT PENGENTAAN LESUNG BATU AIR PUAR DURIAN DANGKAL MENGKENANG TALANG BERANGIN DANAU BELIDANG PADANG BINDU LUBUK DENDAN LAWANG AGUNG MULAK TEBING TINGGI DATAR BALAM TALANG PADANG PAJAR BULAN SUKA NANTI KARANG LEBAK PENANDINGAN BABATAN JADIAN BARU JADIAN LAMA MUARA TIGA SENGKUANG PENINDAIAN PADANG MASAD
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 393 568 240 361 503 418 469 149 174 224 190 1054 133 375 116 441 127 136 277 126 217 113 363 111 201 186 7665
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 191 94 87 72 97 100 298 44 90 61 94 123 55 108 49 117 98 98 114 48 102 119 80 29 25 50 2443
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 584 662 327 433 600 518 767 193 264 285 284 1177 188 483 165 558 225 234 391 174 319 232 443 140 226 236 10108