Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUNGA MAS PETIKAL BARU GEDUNG AGUNG BABAT LAMA TANDA RAJA MUARA DANAU SENDAWAR LUBUK LAYANG ILIR BINJAI LUBUK LAYANG ULU CEMPAKA SAKTI SUKA HARJO MARGA MULYA KENCANA SARI LINGGAR JAYA LUBUK KUTE MUARA EMPAYANG GUNUNG KEMBANG TANJUNG BINDU LUBUK TAMPANG LUBUK NAM BULAN GELUMBANG GUNUNG AJI GUNUNG KERTO KARANG ENDAH PADU RAKSA SERONGGO DATAR SERDANG BATU URIP CECAR PETIKAL LAMA PURWARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1036 166 128 109 334 171 139 200 144 214 564 642 766 456 501 168 127 314 149 221 391 220 333 364 182 357 308 163 267 668 319 704 10825
  PR 1006 151 115 83 374 186 123 196 142 227 523 586 724 410 493 157 139 315 154 220 416 226 330 359 166 353 326 149 248 658 300 659 10514
  JML 2042 317 243 192 708 357 262 396 286 441 1087 1228 1490 866 994 325 266 629 303 441 807 446 663 723 348 710 634 312 515 1326 619 1363 21339
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 42 2 1 0 0 6 0 7 0 0 0 17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 21 0 0 112
  PR 30 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 16 0 0 74
  JML 72 5 2 0 0 8 0 10 0 0 0 28 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 37 0 0 186
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1078 168 129 109 334 177 139 207 144 214 564 659 766 456 501 177 127 314 149 221 391 220 338 369 182 357 308 163 267 689 319 704 10940
  PR 1036 154 116 83 374 188 123 199 142 227 523 597 724 410 493 164 139 315 154 220 416 226 332 360 166 353 326 149 248 674 300 659 10590
  JML 2114 322 245 192 708 365 262 406 286 441 1087 1256 1490 866 994 341 266 629 303 441 807 446 670 729 348 710 634 312 515 1363 619 1363 21530
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 550 115 128 83 217 119 107 128 107 152 450 449 603 337 331 136 94 215 124 171 249 142 205 244 142 237 238 136 178 401 246 557 7591
  PR 645 110 84 70 275 142 103 140 117 180 419 410 591 361 333 121 101 233 119 172 309 170 239 266 141 272 245 129 187 425 216 559 7884
  JML 1195 225 212 153 492 261 210 268 224 332 869 859 1194 698 664 257 195 448 243 343 558 312 444 510 283 509 483 265 365 826 462 1116 15475
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 42 2 1 0 0 6 0 7 0 0 0 17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 21 0 0 112
  PR 30 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 16 0 0 74
  JML 72 5 2 0 0 8 0 10 0 0 0 28 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 37 0 0 186
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 592 117 129 83 217 125 107 135 107 152 450 466 603 337 331 145 94 215 124 171 249 142 210 249 142 237 238 136 178 422 246 557 7706
  PR 675 113 85 70 275 144 103 143 117 180 419 421 591 361 333 128 101 233 119 172 309 170 241 267 141 272 245 129 187 441 216 559 7960
  JML 1267 230 214 153 492 269 210 278 224 332 869 887 1194 698 664 273 195 448 243 343 558 312 451 516 283 509 483 265 365 863 462 1116 15666

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUNGA MAS PETIKAL BARU GEDUNG AGUNG BABAT LAMA TANDA RAJA MUARA DANAU SENDAWAR LUBUK LAYANG ILIR BINJAI LUBUK LAYANG ULU CEMPAKA SAKTI SUKA HARJO MARGA MULYA KENCANA SARI LINGGAR JAYA LUBUK KUTE MUARA EMPAYANG GUNUNG KEMBANG TANJUNG BINDU LUBUK TAMPANG LUBUK NAM BULAN GELUMBANG GUNUNG AJI GUNUNG KERTO KARANG ENDAH PADU RAKSA SERONGGO DATAR SERDANG BATU URIP CECAR PETIKAL LAMA PURWARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2083 322 248 197 721 364 267 404 292 452 1008 1254 1522 884 1014 331 272 644 309 470 823 451 676 736 355 724 641 318 526 1353 631 1395 21687
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 816 92 34 44 229 95 57 126 68 120 139 367 328 186 350 58 77 196 66 127 265 139 224 220 72 215 158 53 161 490 169 279 6020
4 Jumlah surat suara digunakan 1267 230 214 153 492 269 210 278 224 332 869 887 1194 698 664 273 195 448 243 343 558 312 451 516 283 509 483 265 365 863 462 1116 15666
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUNGA MAS PETIKAL BARU GEDUNG AGUNG BABAT LAMA TANDA RAJA MUARA DANAU SENDAWAR LUBUK LAYANG ILIR BINJAI LUBUK LAYANG ULU CEMPAKA SAKTI SUKA HARJO MARGA MULYA KENCANA SARI LINGGAR JAYA LUBUK KUTE MUARA EMPAYANG GUNUNG KEMBANG TANJUNG BINDU LUBUK TAMPANG LUBUK NAM BULAN GELUMBANG GUNUNG AJI GUNUNG KERTO KARANG ENDAH PADU RAKSA SERONGGO DATAR SERDANG BATU URIP CECAR PETIKAL LAMA PURWARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1258 229 213 152 488 268 210 276 223 330 867 884 1186 697 661 267 195 446 239 342 556 308 446 513 280 506 480 263 359 857 458 1107 15564
2 Jumlah Suara tidak sah 9 1 1 1 4 1 0 2 1 2 2 3 8 1 3 6 0 2 4 1 2 4 5 3 3 3 3 2 6 6 4 9 102
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1267 230 214 153 492 269 210 278 224 332 869 887 1194 698 664 273 195 448 243 343 558 312 451 516 283 509 483 265 365 863 462 1116 15666

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUNGA MAS PETIKAL BARU GEDUNG AGUNG BABAT LAMA TANDA RAJA MUARA DANAU SENDAWAR LUBUK LAYANG ILIR BINJAI LUBUK LAYANG ULU CEMPAKA SAKTI SUKA HARJO MARGA MULYA KENCANA SARI LINGGAR JAYA LUBUK KUTE MUARA EMPAYANG GUNUNG KEMBANG TANJUNG BINDU LUBUK TAMPANG LUBUK NAM BULAN GELUMBANG GUNUNG AJI GUNUNG KERTO KARANG ENDAH PADU RAKSA SERONGGO DATAR SERDANG BATU URIP CECAR PETIKAL LAMA PURWARAJA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 670 116 71 116 223 118 45 103 155 239 356 293 443 301 292 65 103 229 165 136 257 130 230 306 116 219 198 167 98 440 250 398 7048
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 588 113 142 36 265 150 165 173 68 91 511 591 743 396 369 202 92 217 74 206 299 178 216 207 164 287 282 96 261 417 208 709 8516
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1258 229 213 152 488 268 210 276 223 330 867 884 1186 697 661 267 195 446 239 342 556 308 446 513 280 506 480 263 359 857 458 1107 15564