Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KEMBANG TANJUNG MEKAR JAYA BANGUN JAYA TRI MUKTI KOTA BARU RAKSA BUDI SUKA MAKMUR MULYO HARJO TRI JAYA LUBUK PAUH PELAWE TAMBANGAN SADU PANGKALAN T. LAMA SUNGAI NAIK SUNGAI BUNUT GN KEMBANG LAMA GN KEMBANG BARU PERS. SEMBATU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 239 179 1993 877 713 623 1104 1062 865 403 841 360 262 291 379 273 203 294 498 11459
  PR 232 151 1940 830 644 549 1017 1012 829 394 775 310 291 271 394 261 198 307 434 10839
  JML 471 330 3933 1707 1357 1172 2121 2074 1694 797 1616 670 553 562 773 534 401 601 932 22298
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 78
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 62 73
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 114 151
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 59 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 72
  PR 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 21
  JML 0 0 0 0 0 68 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 2 93
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 239 179 1993 877 713 682 1104 1064 865 403 867 360 262 291 379 275 205 299 552 11609
  PR 232 151 1940 830 644 558 1017 1014 829 394 786 310 291 271 394 263 200 313 496 10933
  JML 471 330 3933 1707 1357 1240 2121 2078 1694 797 1653 670 553 562 773 538 405 612 1048 22542
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 162 112 1413 768 585 441 923 701 700 281 587 214 168 171 157 157 141 130 271 8082
  PR 173 98 1370 766 547 432 861 703 676 260 576 170 186 170 156 154 144 128 200 7770
  JML 335 210 2783 1534 1132 873 1784 1404 1376 541 1163 384 354 341 313 311 285 258 471 15852
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 52 78
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 62 73
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 114 151
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 59 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 72
  PR 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 20
  JML 0 0 0 0 0 68 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 2 92
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 162 112 1413 768 585 500 923 703 700 281 613 214 168 171 157 159 143 135 325 8232
  PR 173 98 1370 766 547 441 861 704 676 260 587 170 186 170 156 156 146 134 262 7863
  JML 335 210 2783 1534 1132 941 1784 1407 1376 541 1200 384 354 341 313 315 289 269 587 16095

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KEMBANG TANJUNG MEKAR JAYA BANGUN JAYA TRI MUKTI KOTA BARU RAKSA BUDI SUKA MAKMUR MULYO HARJO TRI JAYA LUBUK PAUH PELAWE TAMBANGAN SADU PANGKALAN T. LAMA SUNGAI NAIK SUNGAI BUNUT GN KEMBANG LAMA GN KEMBANG BARU PERS. SEMBATU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 485 338 3997 1633 1388 1196 2165 2155 1671 817 1640 685 562 575 790 554 413 613 950 22627
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 149 128 1214 99 256 253 381 745 295 276 440 301 208 234 477 239 124 344 363 6526
4 Jumlah surat suara digunakan 335 210 2783 1534 1132 941 1784 1407 1376 541 1200 384 354 341 313 315 289 269 587 16095
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KEMBANG TANJUNG MEKAR JAYA BANGUN JAYA TRI MUKTI KOTA BARU RAKSA BUDI SUKA MAKMUR MULYO HARJO TRI JAYA LUBUK PAUH PELAWE TAMBANGAN SADU PANGKALAN T. LAMA SUNGAI NAIK SUNGAI BUNUT GN KEMBANG LAMA GN KEMBANG BARU PERS. SEMBATU JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 209 2776 1521 1127 932 1773 1396 1369 535 1197 384 350 336 310 313 289 268 587 16004
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 7 13 5 9 11 11 7 6 3 0 4 5 3 2 0 1 0 91
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 335 210 2783 1534 1132 941 1784 1407 1376 541 1200 384 354 341 313 315 289 269 587 16095

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KEMBANG TANJUNG MEKAR JAYA BANGUN JAYA TRI MUKTI KOTA BARU RAKSA BUDI SUKA MAKMUR MULYO HARJO TRI JAYA LUBUK PAUH PELAWE TAMBANGAN SADU PANGKALAN T. LAMA SUNGAI NAIK SUNGAI BUNUT GN KEMBANG LAMA GN KEMBANG BARU PERS. SEMBATU JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 252 56 541 471 246 347 481 538 302 260 160 100 156 215 110 71 220 98 103 4727
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 80 153 2235 1050 881 585 1292 858 1067 275 1037 284 194 121 200 242 69 170 484 11277
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 332 209 2776 1521 1127 932 1773 1396 1369 535 1197 384 350 336 310 313 289 268 587 16004