Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUBUK BESAR BATU BANDUNG RANTAU BINGIN RANTAU SERIK MUARA KATI LAMA MA KATI BARU I MA KATI BARU II KEBUR SIMPANG GEGAS TEMUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 803 348 689 793 505 613 279 793 420 5243
  PR 787 321 681 797 455 593 282 774 408 5098
  JML 1590 669 1370 1590 960 1206 561 1567 828 10341
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 803 348 689 793 505 613 279 793 420 5243
  PR 787 321 681 797 455 593 282 774 408 5098
  JML 1590 669 1370 1590 960 1206 561 1567 828 10341
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 466 330 480 484 242 338 170 451 313 3274
  PR 486 262 507 455 254 368 194 480 281 3287
  JML 952 592 987 939 496 706 364 931 594 6561
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 466 330 480 484 242 338 170 451 313 3274
  PR 486 262 507 455 254 368 194 480 281 3287
  JML 952 592 987 939 496 706 364 931 594 6561

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUBUK BESAR BATU BANDUNG RANTAU BINGIN RANTAU SERIK MUARA KATI LAMA MA KATI BARU I MA KATI BARU II KEBUR SIMPANG GEGAS TEMUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1625 687 1343 1614 975 1231 569 1587 840 10471
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 673 95 356 675 479 525 205 656 246 3910
4 Jumlah surat suara digunakan 952 592 987 939 496 706 364 931 594 6561
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUBUK BESAR BATU BANDUNG RANTAU BINGIN RANTAU SERIK MUARA KATI LAMA MA KATI BARU I MA KATI BARU II KEBUR SIMPANG GEGAS TEMUAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 947 588 980 926 490 696 360 923 589 6499
2 Jumlah Suara tidak sah 5 4 7 13 6 10 4 8 5 62
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 952 592 987 939 496 706 364 931 594 6561

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUBUK BESAR BATU BANDUNG RANTAU BINGIN RANTAU SERIK MUARA KATI LAMA MA KATI BARU I MA KATI BARU II KEBUR SIMPANG GEGAS TEMUAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 320 231 340 561 206 239 127 345 182 2551
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 627 357 640 365 284 457 233 578 407 3948
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 947 588 980 926 490 696 360 923 589 6499