Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAIKEDUKAN DURIAN GADIS SUNGAIPINANG SUNGAIDUA PANGKALAN GELEBAK MENTEN GELEBAK DALAM SAKO TANJUNGMERBU RAMBUTAN TANJUNGKERANG BARU SUKA PINDAH PELAJAU PARIT TANAH LEMBAK SIJU KEBON SAHANG PULAUPARANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2604 186 3298 1373 823 792 740 756 752 1013 940 333 462 414 265 391 684 266 213 16305
  PR 2602 191 3271 1367 822 788 736 774 747 1013 901 313 497 378 285 366 732 265 210 16258
  JML 5206 377 6569 2740 1645 1580 1476 1530 1499 2026 1841 646 959 792 550 757 1416 531 423 32563
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  PR 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  JML 22 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 45 0 69 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 125
  PR 62 0 69 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 142
  JML 107 0 138 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 267
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2659 186 3367 1376 823 792 743 757 752 1014 940 333 462 414 265 395 684 266 213 16441
  PR 2676 191 3342 1367 822 788 739 774 747 1013 901 313 497 378 285 374 732 265 210 16414
  JML 5335 377 6709 2743 1645 1580 1482 1531 1499 2027 1841 646 959 792 550 769 1416 531 423 32855
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1564 161 2020 947 499 597 572 596 549 675 432 194 347 274 170 261 480 185 159 10682
  PR 1695 162 2124 1014 542 605 555 588 546 718 516 219 374 279 182 250 524 175 144 11212
  JML 3259 323 4144 1961 1041 1202 1127 1184 1095 1393 948 413 721 553 352 511 1004 360 303 21894
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  PR 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  JML 22 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 45 0 69 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 125
  PR 62 0 69 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 142
  JML 107 0 138 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 267
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1619 161 2089 950 499 597 575 597 549 676 432 194 347 274 170 265 480 185 159 10818
  PR 1769 162 2195 1014 542 605 558 588 546 718 516 219 374 279 182 258 524 175 144 11368
  JML 3388 323 4284 1964 1041 1202 1133 1185 1095 1394 948 413 721 553 352 523 1004 360 303 22186

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAIKEDUKAN DURIAN GADIS SUNGAIPINANG SUNGAIDUA PANGKALAN GELEBAK MENTEN GELEBAK DALAM SAKO TANJUNGMERBU RAMBUTAN TANJUNGKERANG BARU SUKA PINDAH PELAJAU PARIT TANAH LEMBAK SIJU KEBON SAHANG PULAUPARANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5302 385 6703 2792 1678 1616 1507 1554 1529 2062 1869 659 980 804 561 772 1420 542 431 33166
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1909 62 2419 828 637 414 374 369 434 668 912 246 259 251 209 249 416 182 128 10966
4 Jumlah surat suara digunakan 3388 323 4284 1964 1041 1202 1133 1185 1095 1394 948 413 721 553 352 523 1004 360 303 22186
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAIKEDUKAN DURIAN GADIS SUNGAIPINANG SUNGAIDUA PANGKALAN GELEBAK MENTEN GELEBAK DALAM SAKO TANJUNGMERBU RAMBUTAN TANJUNGKERANG BARU SUKA PINDAH PELAJAU PARIT TANAH LEMBAK SIJU KEBON SAHANG PULAUPARANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3348 320 4247 1951 1021 1190 1126 1180 1089 1386 938 403 717 545 349 521 1002 358 302 21993
2 Jumlah Suara tidak sah 40 3 37 13 20 12 7 5 6 8 10 10 4 8 3 2 2 2 1 193
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3388 323 4284 1964 1041 1202 1133 1185 1095 1394 948 413 721 553 352 523 1004 360 303 22186

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAIKEDUKAN DURIAN GADIS SUNGAIPINANG SUNGAIDUA PANGKALAN GELEBAK MENTEN GELEBAK DALAM SAKO TANJUNGMERBU RAMBUTAN TANJUNGKERANG BARU SUKA PINDAH PELAJAU PARIT TANAH LEMBAK SIJU KEBON SAHANG PULAUPARANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1789 96 1841 1236 652 702 739 761 362 643 278 110 380 398 256 267 239 178 153 11080
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1559 224 2406 715 369 488 387 419 727 743 660 293 337 147 93 254 763 180 149 10913
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3348 320 4247 1951 1021 1190 1126 1180 1089 1386 938 403 717 545 349 521 1002 358 302 21993