Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUARAABAB LUBUK RENGAS PALDAS TEBING ABANG TALANG KEMANG RANTAU HARAPAN PENANDINGAN SUKARELA SUNGAILILIN LEBUNG SEMUNTUL SUNGAI PINANG TANJUNGPASIR TANJUNGTIGA RANTAU BAYUR PAGAR BULAN KEMANG BEJALU TANJUNG MENANG MUSI SRI JAYA SEJAGUNG SUNGAINAIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 462 756 1533 1478 1347 531 341 516 545 1816 1069 759 760 671 961 478 413 576 684 1194 258 17148
  PR 448 814 1683 1541 1287 505 368 558 469 1746 1070 753 802 708 1020 475 405 612 619 1210 262 17355
  JML 910 1570 3216 3019 2634 1036 709 1074 1014 3562 2139 1512 1562 1379 1981 953 818 1188 1303 2404 520 34503
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 22
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 33
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 0 34
  PR 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19 0 31
  JML 0 0 0 2 1 0 0 17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 37 0 65
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 464 756 1533 1480 1348 531 341 524 545 1816 1079 759 760 676 961 478 413 576 684 1222 258 17204
  PR 449 814 1683 1541 1287 505 368 567 469 1746 1078 753 802 708 1020 475 405 615 619 1231 262 17397
  JML 913 1570 3216 3021 2635 1036 709 1091 1014 3562 2157 1512 1562 1384 1981 953 818 1191 1303 2453 520 34601
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 168 535 833 911 961 419 274 276 273 1131 584 363 660 461 598 251 253 420 482 667 186 10706
  PR 178 602 859 979 974 362 310 227 257 1233 540 405 665 448 584 309 294 464 466 686 186 11028
  JML 346 1137 1692 1890 1935 781 584 503 530 2364 1124 768 1325 909 1182 560 547 884 948 1353 372 21734
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 22
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 33
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 0 34
  PR 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19 0 31
  JML 0 0 0 2 1 0 0 17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 37 0 65
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 170 535 833 913 962 419 274 284 273 1131 594 363 660 466 598 251 253 420 482 695 186 10762
  PR 179 602 859 979 974 362 310 236 257 1233 548 405 665 448 584 309 294 467 466 707 186 11070
  JML 349 1137 1692 1892 1936 781 584 520 530 2364 1142 768 1325 914 1182 560 547 887 948 1402 372 21832

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUARAABAB LUBUK RENGAS PALDAS TEBING ABANG TALANG KEMANG RANTAU HARAPAN PENANDINGAN SUKARELA SUNGAILILIN LEBUNG SEMUNTUL SUNGAI PINANG TANJUNGPASIR TANJUNGTIGA RANTAU BAYUR PAGAR BULAN KEMANG BEJALU TANJUNG MENANG MUSI SRI JAYA SEJAGUNG SUNGAINAIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 930 1606 3283 3085 2684 1050 726 1089 1034 3638 2183 1543 1620 1408 2017 972 835 1216 1327 2431 531 35208
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 581 469 1591 1191 748 269 142 569 504 1274 1041 775 295 494 834 412 288 329 379 1028 159 13372
4 Jumlah surat suara digunakan 349 1137 1692 1892 1936 781 584 520 530 2364 1142 768 1325 914 1182 560 547 887 948 1402 372 21832
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUARAABAB LUBUK RENGAS PALDAS TEBING ABANG TALANG KEMANG RANTAU HARAPAN PENANDINGAN SUKARELA SUNGAILILIN LEBUNG SEMUNTUL SUNGAI PINANG TANJUNGPASIR TANJUNGTIGA RANTAU BAYUR PAGAR BULAN KEMANG BEJALU TANJUNG MENANG MUSI SRI JAYA SEJAGUNG SUNGAINAIK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 347 1129 1681 1882 1913 778 580 516 525 2352 1130 760 1324 910 1170 560 534 880 940 1391 370 21672
2 Jumlah Suara tidak sah 2 8 11 10 23 3 4 4 5 12 12 8 1 4 12 0 13 7 8 11 2 160
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 349 1137 1692 1892 1936 781 584 520 530 2364 1142 768 1325 914 1182 560 547 887 948 1402 372 21832

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUARAABAB LUBUK RENGAS PALDAS TEBING ABANG TALANG KEMANG RANTAU HARAPAN PENANDINGAN SUKARELA SUNGAILILIN LEBUNG SEMUNTUL SUNGAI PINANG TANJUNGPASIR TANJUNGTIGA RANTAU BAYUR PAGAR BULAN KEMANG BEJALU TANJUNG MENANG MUSI SRI JAYA SEJAGUNG SUNGAINAIK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 173 812 976 729 987 279 357 287 248 1499 699 465 434 547 524 177 372 637 474 729 148 11553
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 174 317 705 1153 926 499 223 229 277 853 431 295 890 363 646 383 162 243 466 662 222 10119
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 347 1129 1681 1882 1913 778 580 516 525 2352 1130 760 1324 910 1170 560 534 880 940 1391 370 21672