Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TALANG IPUH MERANTI AIR SENGGIRIS TANJUNGLAUT RIMBA TERAP SEDANG BENGKUANG BIYUKU LUBUK LANCANG DURIAN DAUN SUKARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 501 984 252 804 337 870 165 468 1468 448 277 6574
  PR 484 908 276 739 350 807 157 407 1479 446 295 6348
  JML 985 1892 528 1543 687 1677 322 875 2947 894 572 12922
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 501 984 252 804 337 870 165 468 1472 448 277 6578
  PR 484 908 276 739 350 807 157 407 1484 446 295 6353
  JML 985 1892 528 1543 687 1677 322 875 2956 894 572 12931
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 419 699 214 532 273 563 146 323 1036 375 221 4801
  PR 409 625 229 462 273 558 150 300 1128 376 229 4739
  JML 828 1324 443 994 546 1121 296 623 2164 751 450 9540
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 419 699 214 532 273 563 146 323 1040 375 221 4805
  PR 409 625 229 462 273 558 150 300 1133 376 229 4744
  JML 828 1324 443 994 546 1121 296 623 2173 751 450 9549

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TALANG IPUH MERANTI AIR SENGGIRIS TANJUNGLAUT RIMBA TERAP SEDANG BENGKUANG BIYUKU LUBUK LANCANG DURIAN DAUN SUKARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1005 1930 539 1573 701 1711 328 893 3006 912 583 13181
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4 54
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 177 606 96 579 155 540 32 270 833 161 129 3578
4 Jumlah surat suara digunakan 828 1324 443 994 546 1121 296 623 2173 751 450 9549
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TALANG IPUH MERANTI AIR SENGGIRIS TANJUNGLAUT RIMBA TERAP SEDANG BENGKUANG BIYUKU LUBUK LANCANG DURIAN DAUN SUKARAJA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 822 1317 442 984 537 1112 292 621 2157 741 446 9471
2 Jumlah Suara tidak sah 6 7 1 10 9 9 4 2 16 10 4 78
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 828 1324 443 994 546 1121 296 623 2173 751 450 9549

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TALANG IPUH MERANTI AIR SENGGIRIS TANJUNGLAUT RIMBA TERAP SEDANG BENGKUANG BIYUKU LUBUK LANCANG DURIAN DAUN SUKARAJA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 596 649 335 489 280 752 222 417 1424 609 284 6057
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 226 668 107 495 257 360 70 204 733 132 162 3414
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 822 1317 442 984 537 1112 292 621 2157 741 446 9471