Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DUSUN MARTAPURA PERJAYA BARAT KOTABARU SELATAN KOTABARU BARAT SUKOMULYO PERJAYA KEROMONGAN KOTA BARU TANJUNG KEMALA VETERAN JAYA SUNGAI TUHA JAYA TERUKIS RAHAYU BUKIT SARI PAKU SENGKUNYIT PASAR MARTAPURA TANJUNG KEMALA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1366 667 777 1253 584 1559 1023 1956 1273 1393 750 1688 727 1863 1249 380 18508
  PR 1354 666 780 1208 518 1496 1011 1909 1251 1285 1205 1771 724 1846 1164 358 18546
  JML 2720 1333 1557 2461 1102 3055 2034 3865 2524 2678 1955 3459 1451 3709 2413 738 37054
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 14
  PR 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 11 0 1 23
  JML 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 17 0 1 37
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 39 0 78 51 0 1 0 5 25 0 37 50 10 34 37 8 375
  PR 25 0 61 77 0 0 0 5 25 0 53 44 11 59 34 14 408
  JML 64 0 139 128 0 1 0 10 50 0 90 94 21 93 71 22 783
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1405 668 856 1305 584 1560 1023 1961 1298 1393 787 1740 744 1903 1286 388 18901
  PR 1379 668 842 1285 518 1497 1011 1914 1276 1285 1258 1815 742 1916 1198 373 18977
  JML 2784 1336 1698 2590 1102 3057 2034 3875 2574 2678 2045 3555 1486 3819 2484 761 37878
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 893 581 473 807 461 1267 791 1211 892 1074 477 1248 606 1268 742 297 13088
  PR 944 576 522 869 433 1161 830 1339 890 1018 801 1307 626 1356 599 296 13567
  JML 1837 1157 995 1676 894 2428 1621 2550 1782 2092 1278 2555 1232 2624 1341 593 26655
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4
  JML 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 12
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 39 0 78 51 0 1 0 5 25 0 37 50 10 34 37 8 375
  PR 25 0 61 77 0 0 0 5 25 0 53 44 11 59 34 14 408
  JML 64 0 139 128 0 1 0 10 50 0 90 94 21 93 71 22 783
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 932 582 552 859 461 1268 791 1216 917 1074 514 1300 623 1302 779 305 13475
  PR 969 577 583 946 433 1161 830 1344 915 1018 854 1351 639 1416 633 310 13979
  JML 1901 1159 1135 1805 894 2429 1621 2560 1832 2092 1368 2651 1262 2718 1412 615 27454

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DUSUN MARTAPURA PERJAYA BARAT KOTABARU SELATAN KOTABARU BARAT SUKOMULYO PERJAYA KEROMONGAN KOTA BARU TANJUNG KEMALA VETERAN JAYA SUNGAI TUHA JAYA TERUKIS RAHAYU BUKIT SARI PAKU SENGKUNYIT PASAR MARTAPURA TANJUNG KEMALA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2774 1360 1588 2510 1124 3116 2075 3942 2574 2732 1994 3528 1480 3783 2461 753 37794
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 873 201 453 705 230 687 454 1382 742 640 624 877 218 1065 1047 138 10336
4 Jumlah surat suara digunakan 1901 1159 1135 1805 894 2429 1621 2560 1832 2092 1368 2651 1262 2718 1412 615 27454
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DUSUN MARTAPURA PERJAYA BARAT KOTABARU SELATAN KOTABARU BARAT SUKOMULYO PERJAYA KEROMONGAN KOTA BARU TANJUNG KEMALA VETERAN JAYA SUNGAI TUHA JAYA TERUKIS RAHAYU BUKIT SARI PAKU SENGKUNYIT PASAR MARTAPURA TANJUNG KEMALA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1892 1157 1126 1792 890 2418 1616 2556 1826 2083 1361 2637 1258 2709 1401 615 27337
2 Jumlah Suara tidak sah 9 2 9 13 4 11 5 4 6 9 7 14 4 9 11 0 117
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1901 1159 1135 1805 894 2429 1621 2560 1832 2092 1368 2651 1262 2718 1412 615 27454

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DUSUN MARTAPURA PERJAYA BARAT KOTABARU SELATAN KOTABARU BARAT SUKOMULYO PERJAYA KEROMONGAN KOTA BARU TANJUNG KEMALA VETERAN JAYA SUNGAI TUHA JAYA TERUKIS RAHAYU BUKIT SARI PAKU SENGKUNYIT PASAR MARTAPURA TANJUNG KEMALA BARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1193 948 563 1221 551 1648 1156 1852 1255 1447 1130 1867 960 1743 929 461 18924
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 699 209 563 571 339 770 460 704 571 636 231 770 298 966 472 154 8413
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1892 1157 1126 1792 890 2418 1616 2556 1826 2083 1361 2637 1258 2709 1401 615 27337