Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GUNUNG BATU HARISAN JAYA MALUAI INDAH CAMPANG TIGA ILIR SUKABUMI CEMPAKA SUKARAJA CAMPANG TIGA ULU NEGERI SAKTI KURIPAN GUNUNG JATI ULAK BARU CAMPANG TIGA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1593 428 495 974 1020 1541 177 1734 126 318 860 371 767 10404
  PR 1541 357 422 952 938 1616 199 1594 121 344 809 361 694 9948
  JML 3134 785 917 1926 1958 3157 376 3328 247 662 1669 732 1461 20352
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 40
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 45
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 83 85
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1593 428 495 977 1020 1543 177 1734 126 318 860 372 806 10449
  PR 1541 357 422 954 938 1620 199 1594 121 344 809 362 738 9999
  JML 3134 785 917 1931 1958 3163 376 3328 247 662 1669 734 1544 20448
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1199 308 444 632 701 800 123 1095 85 191 559 220 703 7060
  PR 1255 284 383 639 712 876 121 1069 75 173 528 233 630 6978
  JML 2454 592 827 1271 1413 1676 244 2164 160 364 1087 453 1333 14038
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1199 308 444 635 701 802 123 1095 85 191 559 220 734 7096
  PR 1255 284 383 641 712 880 121 1069 75 173 528 233 644 6998
  JML 2454 592 827 1276 1413 1682 244 2164 160 364 1087 453 1378 14094

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GUNUNG BATU HARISAN JAYA MALUAI INDAH CAMPANG TIGA ILIR SUKABUMI CEMPAKA SUKARAJA CAMPANG TIGA ULU NEGERI SAKTI KURIPAN GUNUNG JATI ULAK BARU CAMPANG TIGA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3197 801 935 1965 1997 3219 384 3395 252 675 1702 747 1490 20759
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 740 209 108 689 584 1535 140 1231 92 311 615 290 112 6656
4 Jumlah surat suara digunakan 2454 592 827 1276 1413 1682 244 2164 160 364 1087 453 1378 14094
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GUNUNG BATU HARISAN JAYA MALUAI INDAH CAMPANG TIGA ILIR SUKABUMI CEMPAKA SUKARAJA CAMPANG TIGA ULU NEGERI SAKTI KURIPAN GUNUNG JATI ULAK BARU CAMPANG TIGA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2435 589 818 1262 1399 1670 240 2151 159 363 1080 449 1374 13989
2 Jumlah Suara tidak sah 19 3 9 14 14 12 4 13 1 1 7 4 4 105
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2454 592 827 1276 1413 1682 244 2164 160 364 1087 453 1378 14094

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GUNUNG BATU HARISAN JAYA MALUAI INDAH CAMPANG TIGA ILIR SUKABUMI CEMPAKA SUKARAJA CAMPANG TIGA ULU NEGERI SAKTI KURIPAN GUNUNG JATI ULAK BARU CAMPANG TIGA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1826 358 355 693 972 972 151 947 97 184 611 288 717 8171
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 609 231 463 569 427 698 89 1204 62 179 469 161 657 5818
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2435 589 818 1262 1399 1670 240 2151 159 363 1080 449 1374 13989