Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG KEMUNING TOTO REJO SRIJAYA KEMUNING JAYA BANGUN REJO BATU MAS SUKA JAYA DARMA BUANA PURWOREJO KARANG JAYA TEGAL BESAR KELI REJO SUMBER HARAPAN RAMAN JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJO SUMBER SARI TEGAL SARI SRI BANTOLO SUMBER RAHAYU MARGO MULYO PURWOSARI KARANG MANIK REJO MULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 854 968 278 559 326 361 556 379 369 387 519 731 1321 512 1347 266 996 608 496 401 1651 79 799 526 15289
  PR 798 877 279 534 289 332 493 402 355 361 506 707 1189 484 1317 260 919 566 489 408 1668 72 758 525 14588
  JML 1652 1845 557 1093 615 693 1049 781 724 748 1025 1438 2510 996 2664 526 1915 1174 985 809 3319 151 1557 1051 29877
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 5 3 0 3 0 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 2 0 10 0 2 0 38
  PR 0 4 3 0 4 0 0 9 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 3 0 13 0 9 0 56
  JML 0 9 6 0 7 0 0 10 0 0 0 17 0 6 0 0 0 0 5 0 23 0 11 0 94
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 854 973 281 559 329 361 556 380 369 387 519 739 1323 516 1359 266 996 608 498 401 1661 79 801 526 15341
  PR 801 881 282 534 293 332 493 411 355 361 506 716 1193 486 1335 260 919 566 492 408 1681 72 767 525 14669
  JML 1655 1854 563 1093 622 693 1049 791 724 748 1025 1455 2516 1002 2694 526 1915 1174 990 809 3342 151 1568 1051 30010
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 713 778 242 473 277 308 462 349 337 333 487 624 1120 431 1006 239 815 537 442 366 1434 71 626 495 12965
  PR 697 732 243 454 237 296 395 361 310 326 472 609 1035 431 939 233 770 465 442 373 1467 71 614 477 12449
  JML 1410 1510 485 927 514 604 857 710 647 659 959 1233 2155 862 1945 472 1585 1002 884 739 2901 142 1240 972 25414
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 21
  PR 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 7 0 7 0 33
  JML 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 3 0 15 0 8 0 54
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 713 778 245 473 277 308 462 350 337 333 487 629 1122 433 1018 239 815 537 443 366 1442 71 627 495 13000
  PR 700 732 246 454 237 296 395 369 310 326 472 614 1039 432 957 233 770 465 444 373 1474 71 621 477 12507
  JML 1413 1510 491 927 514 604 857 719 647 659 959 1243 2161 865 1975 472 1585 1002 887 739 2916 142 1248 972 25507

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG KEMUNING TOTO REJO SRIJAYA KEMUNING JAYA BANGUN REJO BATU MAS SUKA JAYA DARMA BUANA PURWOREJO KARANG JAYA TEGAL BESAR KELI REJO SUMBER HARAPAN RAMAN JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJO SUMBER SARI TEGAL SARI SRI BANTOLO SUMBER RAHAYU MARGO MULYO PURWOSARI KARANG MANIK REJO MULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1685 1883 569 1114 627 707 1069 797 740 763 1045 1467 2560 1016 2717 536 1952 1198 1005 825 3387 154 1587 1072 30475
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 272 373 78 187 113 103 212 78 93 104 86 224 399 151 742 64 367 196 118 86 471 12 339 100 4968
4 Jumlah surat suara digunakan 1413 1510 491 927 514 604 857 719 647 659 959 1243 2161 865 1975 472 1585 1002 887 739 2916 142 1248 972 25507
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG KEMUNING TOTO REJO SRIJAYA KEMUNING JAYA BANGUN REJO BATU MAS SUKA JAYA DARMA BUANA PURWOREJO KARANG JAYA TEGAL BESAR KELI REJO SUMBER HARAPAN RAMAN JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJO SUMBER SARI TEGAL SARI SRI BANTOLO SUMBER RAHAYU MARGO MULYO PURWOSARI KARANG MANIK REJO MULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1402 1508 486 913 511 600 852 716 644 651 953 1237 2152 860 1958 471 1576 999 885 736 2904 142 1243 966 25365
2 Jumlah Suara tidak sah 11 2 5 14 3 4 5 3 3 8 6 6 9 5 17 1 9 3 2 3 12 0 5 6 142
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1413 1510 491 927 514 604 857 719 647 659 959 1243 2161 865 1975 472 1585 1002 887 739 2916 142 1248 972 25507

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG KEMUNING TOTO REJO SRIJAYA KEMUNING JAYA BANGUN REJO BATU MAS SUKA JAYA DARMA BUANA PURWOREJO KARANG JAYA TEGAL BESAR KELI REJO SUMBER HARAPAN RAMAN JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJO SUMBER SARI TEGAL SARI SRI BANTOLO SUMBER RAHAYU MARGO MULYO PURWOSARI KARANG MANIK REJO MULYO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 885 928 266 433 252 355 335 50 279 403 154 437 978 386 1156 208 666 437 314 299 1340 108 618 394 11681
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 517 580 220 480 259 245 517 666 365 248 799 800 1174 474 802 263 910 562 571 437 1564 34 625 572 13684
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1402 1508 486 913 511 600 852 716 644 651 953 1237 2152 860 1958 471 1576 999 885 736 2904 142 1243 966 25365