Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAWANG AGUNG SUKARAJA PENANTIAN TANJUNG BERINGIN PAGAR DEWA SUKANANTI MUARADUA KISAM ULAK AGUNG ULU GUNUNG GARE ULAK AGUNG ILIR DUSUN TENGAH BANDAR ALAM BARU ALUN DUA PENYANDINGAN SUGIHAN TANJUNG TEBAT BAYUR TENGAH SIMPANG LUBUK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 469 217 358 329 343 338 412 715 557 433 367 192 159 292 564 443 307 517 7012
  PR 402 207 354 267 328 287 448 618 507 398 334 171 161 265 544 404 288 534 6517
  JML 871 424 712 596 671 625 860 1333 1064 831 701 363 320 557 1108 847 595 1051 13529
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 469 217 358 329 343 338 415 716 557 433 367 192 159 292 564 443 307 517 7016
  PR 402 207 354 267 328 287 450 618 507 398 334 171 161 265 544 404 288 534 6519
  JML 871 424 712 596 671 625 865 1334 1064 831 701 363 320 557 1108 847 595 1051 13535
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 416 153 224 211 236 193 233 434 460 317 224 112 129 221 485 321 220 326 4915
  PR 365 141 214 176 213 170 257 387 414 292 189 131 134 198 459 320 205 309 4574
  JML 781 294 438 387 449 363 490 821 874 609 413 243 263 419 944 641 425 635 9489
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 416 153 224 211 236 193 236 435 460 317 224 112 129 221 485 321 220 326 4919
  PR 365 141 214 176 213 170 259 387 414 292 189 131 134 198 459 320 205 309 4576
  JML 781 294 438 387 449 363 495 822 874 609 413 243 263 419 944 641 425 635 9495

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAWANG AGUNG SUKARAJA PENANTIAN TANJUNG BERINGIN PAGAR DEWA SUKANANTI MUARADUA KISAM ULAK AGUNG ULU GUNUNG GARE ULAK AGUNG ILIR DUSUN TENGAH BANDAR ALAM BARU ALUN DUA PENYANDINGAN SUGIHAN TANJUNG TEBAT BAYUR TENGAH SIMPANG LUBUK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 888 432 726 608 685 637 877 1360 1085 848 715 370 326 568 1131 864 607 1072 13799
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 107 138 288 221 236 274 382 538 211 239 302 127 63 149 187 223 182 437 4304
4 Jumlah surat suara digunakan 781 294 438 387 449 363 495 822 874 609 413 243 263 419 944 641 425 635 9495
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAWANG AGUNG SUKARAJA PENANTIAN TANJUNG BERINGIN PAGAR DEWA SUKANANTI MUARADUA KISAM ULAK AGUNG ULU GUNUNG GARE ULAK AGUNG ILIR DUSUN TENGAH BANDAR ALAM BARU ALUN DUA PENYANDINGAN SUGIHAN TANJUNG TEBAT BAYUR TENGAH SIMPANG LUBUK DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 780 293 436 384 448 362 494 818 872 603 413 242 262 416 917 638 423 631 9432
2 Jumlah Suara tidak sah 1 1 2 3 1 1 1 4 2 6 0 1 1 3 27 3 2 4 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 781 294 438 387 449 363 495 822 874 609 413 243 263 419 944 641 425 635 9495

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAWANG AGUNG SUKARAJA PENANTIAN TANJUNG BERINGIN PAGAR DEWA SUKANANTI MUARADUA KISAM ULAK AGUNG ULU GUNUNG GARE ULAK AGUNG ILIR DUSUN TENGAH BANDAR ALAM BARU ALUN DUA PENYANDINGAN SUGIHAN TANJUNG TEBAT BAYUR TENGAH SIMPANG LUBUK DALAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 686 202 330 249 368 267 318 409 490 320 225 174 204 303 805 533 377 335 6595
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 94 91 106 135 80 95 176 409 382 283 188 68 58 113 112 105 46 296 2837
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 780 293 436 384 448 362 494 818 872 603 413 242 262 416 917 638 423 631 9432