Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALAYAN SINGA LAGA SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA PULAU PANGGUNG ULAK PANDAN GUNUNG MEGANG TENANG PADANG BINDU KOTA PADANG SIRING AGUNG MUARA PAYANG BANDAR ALAM LAMA PAJAR BULAN DANAU RATA PADANG LAY TEBAT GABUS BERASANG AIR ALUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 253 419 578 314 521 444 494 512 309 309 387 394 465 211 461 421 476 470 389 7827
  PR 240 355 442 268 488 422 452 478 301 301 344 350 420 171 407 390 423 396 260 6908
  JML 493 774 1020 582 1009 866 946 990 610 610 731 744 885 382 868 811 899 866 649 14735
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 253 419 578 314 521 444 494 512 309 309 387 394 465 211 461 421 476 470 389 7827
  PR 240 355 442 268 488 422 452 478 301 301 344 350 420 171 407 390 423 396 260 6908
  JML 493 774 1020 582 1009 866 946 990 610 610 731 744 885 382 868 811 899 866 649 14735
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 194 355 572 250 451 392 303 242 191 179 264 305 430 201 290 297 461 318 323 6018
  PR 189 315 430 193 442 294 224 224 165 185 259 282 343 165 282 307 422 263 225 5209
  JML 383 670 1002 443 893 686 527 466 356 364 523 587 773 366 572 604 883 581 548 11227
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 194 355 572 250 451 392 303 242 191 179 264 305 430 201 290 297 461 318 323 6018
  PR 189 315 430 193 442 294 224 224 165 185 259 282 343 165 282 307 422 263 225 5209
  JML 383 670 1002 443 893 686 527 466 356 364 523 587 773 366 572 604 883 581 548 11227

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALAYAN SINGA LAGA SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA PULAU PANGGUNG ULAK PANDAN GUNUNG MEGANG TENANG PADANG BINDU KOTA PADANG SIRING AGUNG MUARA PAYANG BANDAR ALAM LAMA PAJAR BULAN DANAU RATA PADANG LAY TEBAT GABUS BERASANG AIR ALUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 503 789 1041 594 1028 883 965 1010 622 622 746 759 902 390 886 827 918 884 662 15031
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 120 119 39 151 135 197 438 544 266 258 223 172 129 24 314 223 35 303 114 3804
4 Jumlah surat suara digunakan 383 670 1002 443 893 686 527 466 356 364 523 587 773 366 572 604 883 581 548 11227
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALAYAN SINGA LAGA SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA PULAU PANGGUNG ULAK PANDAN GUNUNG MEGANG TENANG PADANG BINDU KOTA PADANG SIRING AGUNG MUARA PAYANG BANDAR ALAM LAMA PAJAR BULAN DANAU RATA PADANG LAY TEBAT GABUS BERASANG AIR ALUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 379 667 996 440 871 676 523 464 355 364 521 586 772 365 569 601 873 578 546 11146
2 Jumlah Suara tidak sah 4 3 6 3 22 10 4 2 1 0 2 1 1 1 3 3 10 3 2 81
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 383 670 1002 443 893 686 527 466 356 364 523 587 773 366 572 604 883 581 548 11227

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALAYAN SINGA LAGA SIMPANG EMPAT SIMPANG TIGA PULAU PANGGUNG ULAK PANDAN GUNUNG MEGANG TENANG PADANG BINDU KOTA PADANG SIRING AGUNG MUARA PAYANG BANDAR ALAM LAMA PAJAR BULAN DANAU RATA PADANG LAY TEBAT GABUS BERASANG AIR ALUN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 211 324 543 222 646 613 308 309 232 283 403 406 403 336 331 458 717 313 223 7281
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 168 343 453 218 225 63 215 155 123 81 118 180 369 29 238 143 156 265 323 3865
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 379 667 996 440 871 676 523 464 355 364 521 586 772 365 569 601 873 578 546 11146