Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUKAJAYA TANJUNG BARU GEDUNG RANAU BEDENG TIGA MEKAR SARI BUMI AGUNG SEGIGOK RAYA KIWIS RAYA REMANAM JAYA GUNUNG RAYA PILLA GUNUNG AJI TANJUNG JATI PAGAR DEWA KOTA BATU WAY WANGI SEMINUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 213 343 187 381 381 350 457 838 1394 941 323 442 513 636 1123 320 8842
  PR 212 325 167 338 367 290 269 824 1080 908 306 416 521 614 1053 250 7940
  JML 425 668 354 719 748 640 726 1662 2474 1849 629 858 1034 1250 2176 570 16782
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 213 343 187 381 381 350 457 838 1394 941 323 442 514 636 1123 320 8843
  PR 212 325 167 338 367 290 269 824 1080 908 306 416 521 614 1053 250 7940
  JML 425 668 354 719 748 640 726 1662 2474 1849 629 858 1035 1250 2176 570 16783
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 151 236 141 315 289 264 392 501 1158 624 213 313 371 447 765 209 6389
  PR 160 190 112 262 279 195 220 479 894 604 211 292 394 399 710 161 5562
  JML 311 426 253 577 568 459 612 980 2052 1228 424 605 765 846 1475 370 11951
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 151 236 141 315 289 264 392 501 1158 624 213 313 372 447 765 209 6390
  PR 160 190 112 262 279 195 220 479 894 604 211 292 394 399 710 161 5562
  JML 311 426 253 577 568 459 612 980 2052 1228 424 605 766 846 1475 370 11952

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUKAJAYA TANJUNG BARU GEDUNG RANAU BEDENG TIGA MEKAR SARI BUMI AGUNG SEGIGOK RAYA KIWIS RAYA REMANAM JAYA GUNUNG RAYA PILLA GUNUNG AJI TANJUNG JATI PAGAR DEWA KOTA BATU WAY WANGI SEMINUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 434 681 361 733 763 653 741 1695 2524 1886 642 875 1055 1275 2219 581 17118
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 123 255 108 156 195 194 129 715 472 658 218 270 289 429 744 211 5166
4 Jumlah surat suara digunakan 311 426 253 577 568 459 612 980 2052 1228 424 605 766 846 1475 370 11952
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUKAJAYA TANJUNG BARU GEDUNG RANAU BEDENG TIGA MEKAR SARI BUMI AGUNG SEGIGOK RAYA KIWIS RAYA REMANAM JAYA GUNUNG RAYA PILLA GUNUNG AJI TANJUNG JATI PAGAR DEWA KOTA BATU WAY WANGI SEMINUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 307 421 253 573 560 454 607 977 2044 1222 422 603 762 842 1464 366 11877
2 Jumlah Suara tidak sah 4 5 0 4 8 5 5 3 8 6 2 2 4 4 11 4 75
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 311 426 253 577 568 459 612 980 2052 1228 424 605 766 846 1475 370 11952

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUKAJAYA TANJUNG BARU GEDUNG RANAU BEDENG TIGA MEKAR SARI BUMI AGUNG SEGIGOK RAYA KIWIS RAYA REMANAM JAYA GUNUNG RAYA PILLA GUNUNG AJI TANJUNG JATI PAGAR DEWA KOTA BATU WAY WANGI SEMINUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 235 216 56 300 313 174 110 541 815 658 221 269 579 546 892 133 6058
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 72 205 197 273 247 280 497 436 1229 564 201 334 183 296 572 233 5819
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 307 421 253 573 560 454 607 977 2044 1222 422 603 762 842 1464 366 11877